Снимка: Jana Sabeth Schultz

Историята на думата "queer" в англоезичния свят има своето противоречиво развитие и днес употребата й продължава да се приема различно както вътре в общността, така и от хората извън нея. Първоначално "queer" (в букв. пр.: странен, особен, чудат) се използва като обида за човек с хомосексуална ориентация, а по-късно, от 90-те години насам, започва да се използва като позитивно определение от самата ЛГБТ+ общност.

Точното значение на думата е трудно за определяне, тъй като за всеки човек то може да бъде различно. За някои е синоним на гей или ЛГБТ+ човек. Несъмнено "куиър" се е превърнало в събирателно нарицателно за хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност, но също така "куиър" се възприема и като политическо понятие и най-често се употребява от онези, които са политически активни, които остро отхвърлят традиционното полово разделение, които отричат сексуалните идентификации (като гей, стрейт, би), които се възприемат като угнетени от хетеронормативността или които са хетеросексуални малцинства.

Много ЛГБТ+ хора смятат, че използването на "куиър" е позитивен начин да се отвоюва термин, който в миналото е бил използван срещу тях, като се снема неговия оскърбителен заряд.

Андрю Паркър дефинира "куиър" като "не-полово определено понятие, което стои диакритично, не срещу хетеросексуалността, а срещу нормативността". Майкъл Уорнър пък определя термина като "съпротива срещу режима на нормалното".

Ето как определят думата няколко души от гей-общността в България:

Куиър е начин на живот и нов модел на междучовешките отношения. Куиър е сексуално, полово и политическо дисидентство!

За мен куиър е много общо - всичко извън хетеронормативността.

Куиър е сигнал, че привличането ти към други не е обществено нормативното и/или че имаш особена небинарна връзка с пола си (за разлика от cis-by-default хората).

Всичко, което не е хетеронормативно + осъзната политическа позиция, че живеем в опресивно хетеронормативна система, която трябва да променим.

"Куиър" означава да се съмняваш, да подлагаш на критика установените норми, да се противопоставяш на агресията спрямо различните, да поставяш под въпрос считаното за "нормално",  да търсиш нови начини на мислене на света. "Куиър" не е просто прилагателно или нов етикет за "различното", а концепция, нов светоглед и отношение спрямо сексуалността и пола. То е стремеж към изграждането на общество, в което различието се приема и цени, а хората съжителстват заедно, сътрудничат си и печелят от многообразието си.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види