Снимка: Mika

Няколко мързеливи когнитивни пътища, за които е добре да знаем

Ефектът на популярността

Нещо, за което са виновни и медиите и популярната култура, те ни превръщат в същества, които следват вярванията и идеите на другите, когато са популярни, въпреки собствените си схващания. Тоест спираме да мислим самостоятелно и най-вече да анализираме случващото се.

Грешка на фундаменталната атрибуция

Едно доста удобно извинение, което представлява всъщност първосигналното предположение, че ако нещо лошо се случи на другиго, то е по вина или поради некомпетентност, но ако ние сме потърпевшите, то това е чиста проба лош късмет. 

Ефектът Google

Чичко Гугъл знае всичко, а пък ние постъпателно загубваме собствените си възможности за помнене. Или иначе казано този ефект представлява склонността да забравяме информация, която лесно може да бъде открита в интернет.

Ефект на маловажните проблеми

Ех, това нищо правене и още по-лошо – нищоговорене… Това е склонността или по-скоро способността хората да прекарват време в обсъждане на незначителни неща. Например комисия, която спори за това какъв трябва да бъде дизайнът на постройка за паркиране на велосипеди на персонала в ядрена централа.

Ефектът на потвърждението

Нуждата да държим на определени мнения, стига те да верифицират нашето собствено, тогава ние ги помним. Доста удобно…

Ефектът на римувания разум

Ако в стихче се изрече, мозъчето помни по-добре. Или казано по друг начин, приемаме римуваните твърдения като по-истинни.

Хипотеза за справедливия свят

Присъщото ни разбиране, че светът справедлив и няма ненаказано добро, вместо да приемем, че нещата се случват на доста случаен принцип. И просто трябва да полагаме усилия за по-добри резултати…

Заблуда за планирането

Оказва се, че според изследванията на невролога и автор на "Щастливият мозък" склонността да мислим, че едно планувано пътуване/задание ще мине възможно най-гладко, не е точно така, опитът показва точно обратното. Така че експериментирайте с плановете, може би ще ви се получи по-добре.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види