Снимки: Getty Images

Изобретенията на династия Хан

Династия Хан е втората императорска династия на Китай. Когато Лиу Бан оглавява селско въстание (206 година пр.н.е.) и сваля от власт династия Цин, започва 400-годишен период на всеобхватен напредък – водене на исторически записки, земеделие, здравеопазване.

Професор Робин Йейтс, историк и преподавател в McGill University, Монреал, разказва "Тогава се случват значителни научни и технологични изобретения и разработки. Много от тях, разбира се, влизат в широка употреба много по-късно.“

Ето кои са някои от най-големите пробиви във времето на династия Хан.

Производството на хартия

Най-старото парченце хартия, което все още съществува, е груб материал, направен основно от конопени влакна, намерен в гробница в Китай през 1957 г., и датира между 140 и 87 г. пр.н.е. За създател на първата наистина качествена хартия обаче се приема Цай Лун, евнух от династия Хан. Той я създава, като смачква комбинация от материали – дървесна кора, коноп, ленени парцали, парчета от риболовни мрежи – и ги обработва с луга, за да ги разгради до по-фини частици. За това свидетелства книгата на Ли Ши – "История на науката и технологията по време на династии Цин и Хан“.

"Административните документи в продължение на векове след това биват записвани върху дървени дъски и такива от бамбук, за да се подсигури тяхното съхранение“ – обяснява Йейтс. Но след разпада на династията, подобрената хартия на Цай Лун навлиза в употреба.

Висящият мост

 

Според реномираната книгата на Робърт Темпъл "Геният на Китай“, династията Хан е отговорна за развитието на висящия мост – плоска пътна конструкция, окачена на вертикални окачвачи, а те от своя страна – на главни въжета. Идеята най-вероятно идва като надграждане на обикновения въжен мост. Към 90 г. след н.е. инженерите в династията започват да строят по-сложни конструкции с дървени дъски.

Сондиране

Търсачите на сол в династия Хан през първи век от н.е. са първите, които изграждат сондажни кули и използват свредла от чугун, за да направят дупки в Земята, които са дълбоки повече от 1400 метра. Според книгата на Темпъл те извличат саламура чрез тръби, а техниката им е предвестникът на съвременните начини за добив на нефт и газ.

Тачката

Тачката е вид количка - ръчно задвижвано превозно средство, обикновено само с едно колело, предназначено да се бута и ръководи от един човек, използвайки две дръжки отзад. Може да побере много по-голямо колело, като по този начин намалява съпротивлението при търкаляне, а като държи колелото почти директно под товара намалява тежестта върху ръцете на този, който го ползва. Разработена е около 100 г. след н.е. в Китай, според статия на M. J. T. Lewis в журнала Technology and Culture.

Сеизмографът

Китайският астроном, математик и сеизмолог Жан Хенг (78-139 н.е.) създава първия сеизмоскоп през 132 г. след н. е. Впечатляващото изобретение работи на следния принцип: Пристигащите ударни вълни изместват махалото, свързано с механизъм, който отваря челюстите на дракона по посока на земетресението. Топка пада от зъбите на дракона в устата на една от жабите в долната част, за да се запише събитието.

Първият път, когато се случва такова събитие, никой наоколо не усеща движение, но няколко дни по-късно пристига пратеник от село, намиращо се на 400 км, за да съобщи на императора, че там се е случило земетресение.

Доменната пещ

Още в началото на династия Хан китайски металурзи създават доменната пещ. Наричана още висока пещ, това е вертикално разположена пещ с непрекъснато действие за добив на суров чугун от железни руди, обработвани чрез изпомпване на горещ въздух.

Стремето

Древните конници трябвало да яздят с висящи крака и да се държат здраво за седлата, когато ситуацията стане по-напечена. Докато един от изобретателите на династия Хан се сетил как може да направи нещата по-лесни. Създал стремето – елемент от чугун или бронз, в който ездачът да пъхне стъпалото си. Това изобретение било толкова революционно за времето си, че в следващите няколко века се разпространило в цяла Азия и Европа. Така то позволило на средновековните рицари да яздят конете си с тежките си брони без да се препъват.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види