Снимка: Jonathan Kho

Митове за бедността

Премахването на крайната бедност е амбициозна цел. Но не и невъзможна за осъществяване. Въпреки че някои страни изостават, все още не е прекалено късно да обърнем процеса и да гарантираме достоен живот за милионите, които живеят в недопустими лишения.

Първата стъпка е да се разобличат погрешните схващания относно глобалния проблем. Ето някои от митовете, които пречат в борбата с бедността:

Външната помощ е прахосване на пари

Много от най-богатите държави в света не успяват да изпълнят финансовите си ангажименти, поети от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, основана през 1961 г. Една от най-големите заблуди за чуждестранната помощ е, че от нея няма смисъл. Истината е, че този вид подкрепа е жизнено необходима за слабите икономики. Затова трябва да се полагат целенасочени действия за укрепване на страните-донори.

Броят на хората, живеещи в крайна бедност, намаля наполовина след 1990 г., благодарение на помощта от САЩ. Глобалната детска смъртност намаля значително след 1960 г. Преди това за новородените в бедни държави, имаше 18 процента риск от смърт преди навършване на пет години. Днес вероятността това да се случи е сведена до 5%. 

Международната общност може да спаси милиони животи чрез подобряване на образованието, подпомагане на здравеопазването, селското стопанство и инфраструктурата. Ако се разкриват нови работни места, може да се подкрепи и дългосрочен икономически растеж в изоставащите държави.

Разходите за чуждестранна подкрепа са твърде много

САЩ твърдят, че международната помощ представлява значителна част от бюджета на страната, но в действителност са изразходвали само 1% от предвидените средства за международна подкрепа (39,2 милиарда долара) през 2019 година. А хуманитарните организации по света са получили само 27% от необходимото финансиране, за да предоставят помощ на хората, засегнати от глобални проблеми.

Изменението на климата няма нищо общо с прекратяване на крайната бедност.

Изменението на климата потенциално може да ни върне с години назад в борбата с прекратяване на бедността. Хората, които живеят в мизерия, са особено уязвими от изменението на климата. Промените унищожават селскостопанските системи и водоснабдяването. А това от своя страна прави екстремните метеорологични събития по-вероятни.

Изключителната бедност се увеличава

Хората по света, най-вече в по-заможните страни, смятат, че крайната бедност нараства, но тя всъщност значително намалява през последните две десетилетия. Според най-новите оценки на Световната банка, през 2015 г. в екстремен недоимък живее 10% от населението на света. За сравнение - през 1990 г. 36% от населението страдаше от постоянна мизерия

Можем да прекратим крайната бедност, без да се занимаваме с неравенството между половете

Овластяването на жените е от основно значение за издигането на общностите и гарантирането, че те могат да избягат и да се задържат извън обръча на бедността. Жените са по-уязвими от мъжете, защото са най-нископлатените работници в света. За тях е в пъти по-малко вероятно да намерят достойна работа и добро заплащане. Когато страните дават приоритет на заличаване на разликата между половете, нивата на доходите се увеличават в целия свят, което допринася значително за намаляване на бедността.

Спасяването на животи води до пренаселение

Бедността и липсата на достъп до образование всъщност водят до по-висока раждаемост и пренаселеност. Ако скоро не прекратим крайната бедност, най-слабо развитите страни биха могли да удвоят или дори да утроят населението си до 2050 г., увеличавайки броя на младите хора, които търсят работа и се опитват да постигнат финансова стабилност. Развиващите се страни с високо младежко население и намаляващ коефициент на репродукция могат да постигнат икономически бум, ако инвестират в образование, здравеопазване и права на младите хора, според Фонда на ООН за населението. Осигуряването на достъп на жените до репродуктивно здравеопазване и образование е един от най-ефективните начини за забавяне на растежа на населението, тъй като това води до по-ниска и по-късна раждаемост.

Изкореняването на бедността е твърде трудно

Светът има повече от достатъчно ресурси, за да преодолее екстремната бедност - основното препятствие е, че те не са разпределени правилно. Световните лидери поставиха 17 глобални цели през 2015 г. за прекратяване на крайната бедност до 2030 г., но изостанаха и трябва да се мобилизират, за да изпълнят крайния срок. Инвестирането с допълнителни 350 милиарда долара годишно, в допълнение към настоящото финансиране, ще даде възможност за постигане на желания успех.

Не можете да направите нищо

Всеки трябва да участва в борбата за прекратяване на крайната бедност. Решаването на проблема не зависи само от корпорациите и филантропите. Личната отговорност и подкрепата към глобалните процеси и правата на най-уязвимите могат значително да повлияят в борбата с бедността.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види