Снимка: Flickr

Климатичните емигранти вече не могат да се връщат обратно

Доскоро беше законно правителствата да връщат емигранти от страни, където животът им e или може да бъде застрашен от климатична криза. Решение на Комисията на ООН по правата на човека направи прецедент в историята. В изключителна защита на климатичните бежанци и първо по рода си, то представлява преломна точка и отваря вратата към бъдещи искания на емигранти, чиито живот и благополучие са застрашени от глобалното затопляне. Комисията на ООН по правата на човека постанови, че бежанците, които бягат от катастрофалното въздействие на изменението на климата, не могат да бъдат изпращани обратно в страните, от които идват.

Очаква се десетки милиони да мигрират през следващото десетилетие заради глобалното затопляне.

Решението е взето във връзка с дело на мъж от Република Кирибати. Йоан Тейтиота търси закрила в Нова Зеландия поради заплаха от повишаване на морското равнище в Кирибати. Като довод той изтъква ограничения достъп до питейна вода и все по-трудното отглеждане на култури, заради все по-високите нива на сол в почвите.

Докато покачването на морското равнище в Кирибати не представлява непосредствена заплаха точно в този момент, Междуправителственият комитет по изменението на климата разкри, че в момента нацията е една от шестте държави на Тихоокеанските острови с най-високо морско равнище и има риск да стане необитаема до 2050 г.

Преди управляващите можеха да върнат климатичните бежанци обратно в родните им страни. Това се случваше въпреки продължаващите заплахи от изменението на климата, от което емиграните се опитват да избягат.

Но! "Без стабилни национални и международни усилия, последиците от изменението на климата могат да изложат хората на нарушение на техните права.", се казва в решението на съда.

В Международния пакт за граждански и политически права се посочва, че всеки човек има присъщо право на живот и трябва да може да живее живот без мъчения.

"Като се има предвид, че рискът цяла държава да бъде потопена под вода е изключително голям, условията на живот в такава страна могат да станат несъвместими с правото на достойно съществуване.", се казва още в решението.

Тъй като природните бедствия и климатичните извънредни ситуации се засилват, това решение може да бъде важна гаранция за онези, които бягат от своите страни в следващите десетилетия. Увеличаването на сушата, повишаването на морското равнище и оскъдната реколта могат да принудят милиони да напуснат домовете си и да потърсят убежище в държави, които остават по-малко засегнати.

В Азия, Африка и Латинска Америка 143 милиона души са изложени на риск от изселване заради последиците от изменението на климата.

"Решението създава глобален прецедент.", твърди изследователката на Тихоокеанския регион на Amnesty International, Кейт Шутце. "В него се казва, че държавата ще наруши задълженията си към правата на човека, ако върне някого в страна, в която поради климатичната криза е изложен на риск или има опасност от жестоко, нечовешко или унизително съществуване."

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види