Снимка: Aaron Burden

Традиционни овощни градини и коридори от цветя осигуряват по-добър хабитат за птици и насекоми

Британската природозащитна организация National Trust реализира проект, който залага на традиционните овощни градини. Идеята е да се спре намаляването на броя на естествените местообитания на птици, насекоми и по-специално опрашващи видове. Към настоящия момент са засадени близо 200 овощни градини с ябълки, сливи и круши. Амбициозният план предвижда до 2025 година в цяла Англия и Уелс да се появят още много градини от традиционен тип, предвид значителното намаляване на техния брой. До голяма степен този факт е провокиран от промените в селскостопанските практики, ориентирани към модерното овощарство – така наречените интензивни градини с нагъсто засадени нискостеблени овошки, които гарантират по-голямо производство от единица площ. Не трябва да забравяме и доминиращата роля на пазара, който толерира плодовете от тези градини. При тях обаче възниква проблемът с опрашването. В традиционните градини овошките се опрашват много по-лесно в сравнение с модерните, тъй като дървета се развиват без ограничения, тоест имат по-голяма корона. Така те предоставят повече пространство на опрашващите насекоми, привлечени също така от дивите цветя, които растат около тях. При това свободно оглеждане не се прилагат пестициди, разчита се на природните закони, като птиците са тези, които ги предпазват от вредните насекоми.

"През 2015 г. стартирахме нова стратегия за дивата природа, която има амбицията да създаде 250 000 дка местообитания до 2025 г.", казва Дейвид Бълок, директор по опазването на видовете и местообитанията в National Trust. Посочихме традиционните овощни градини като особено важни, защото са идеалният дом за птици и насекоми. Освен това тези градини осигурят на населението достатъчно екологично чиста продукция от ябълки и други традиционни сортове плодове. Също така те са прекрасни места, където хората могат да се събират, да общуват с природата и да се възползват от нейните плодове".

Още една инициатива, този път от Брент, квартал на Лондон. Там Общинският съвет организира засаждането на диви цветя в паркове и зелени площи. Идеята е да се изгради пространство, благоприятно за привличане на опрашващи насекоми, особено на пчели. Скорошно проучване показа драстичното им намаляване в страната, сравнено с 80-те години на миналия век. Изследователите смятат, че причината  се крие в загубата на местообитания, тъй като от Втората световна война насам 97% от поляните с диви цветя вече не съществуват, съответно намалява и броят на насекомите и пчелите. За да ограничи този процес, Общинският съвет на Брент си поставя за задача да създаде на своя територия 11 километров коридор за пчели, като засажда горски цветя и храсти.

"Пчелите и другите насекоми са много важни за опрашването на растенията. Трябва да направим всичко възможно, за да им помогнем да си вършат работата. Горда съм, че участвам в този проект за увеличаване на биологичното разнообразие в нашия район и се надявам да видя нашия коридор в пълен разцвет след няколко месеца", споделя Крипа Шет, отговаряща за околната среда в Общинския съвет.

Освен ползите за пчелите, проектът ще допринесе за разкрасяване на околната среда. Целта е цветният коридор да бъде готов до началото на лятото - 21 юни. Всъщност идеята за създаване на цветни площи принадлежи на неправителствената организация National Park City, която преди повече от година стартира кампания за набиране на средства за закупуване на цветя, на която жителите на Лондон се отзовават с желание.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види