Снимки: Getty Images

Добри порядки и малко силен опиум

Изменението на морала и нормите на поведение, които го регулират, в сравнителен план, винаги е било интересно – то е свързано не само с историческата и културна промяна на едно общество, а може би и с нещо, което в един по-мащабен план може да се нарече цикличност. Така например, някои от  правилата за поведение, съблюдавани през викторианската епоха, са от забавни до шокиращи, но при всички случаи ексцентрични, ако бъдат съпоставени с модерния тон на доброто възпитание.

Неточност

Точността във викторианската епоха не се е ползвала с уважение. Това е било особено вярно, когато става въпрос за покана за бал или друго социално събитие. За да сте възпитани, трябва да пристигнете малко след определеното време. Освен това , когато вече сте на уреченото място, не трябва да нахълтвате веднага, а да се поспрете в коридора и да се вгледате в себе си.

Женитбите се разрешават само до първата половина на деня

По етикет във втората половина на 20 в. всички сватби са се правили до 12 часа.  Ако този час се пресрочел, сватбата поради някаква незнайна причина, се считала за незаконна. Чак към края на века за желаещите да се оженят, направили някаква малка отстъпка като им позволявали да сключат брак до 3 часа през деня.

Гостите се канят на бал само с картичка

В поканите се пишело не само времето за провеждане на бала, но и стилът на костюмите и танците, предвидени за изпълнение. Освен това – да кажем, че спонтанността не била особено насърчавана и поканените знаели точно колко пъти имат право и трябва да танцуват на тази или онази композиция. Такава е обаче цената на перфектно организирания викториански бал.

Подаръци за слугите

Освен всичко друго, се считало, че слугите, макар и с един надменен маниер, трябва да се уважават. Затова било прието, когато човек е поканен на бал, да пристигне с подарък за прислугата на домакините. Това се правило, за да изрази доброжелателната настройка и благодарността за "услугите”, които подчинените правели на своите господари. Освен това, подобен жест, красноречиво говорел за благородство на душата и висота на духа. Не толкова, че хората да са равноправни, но все пак това са романтически поетични делюзии, които благородникът можел  само да уважава, не и да прилага.

Пушенето, позволено само под покривалото на нощта

По принцип било прието, ако ще се пушат цигари, това да е през нощта. От една страна дълго време не било много ясно до колко продажбата, разпространението и употребата на тютюн са легални. И докато този въпрос бил леко спорен, господата, за които единствено било допустимо да употребяват тютюневи изделия, трябвало да чакат настъпването на нощта. На тъмно всичко е леко лицемерно и морално допустимо едновременно. Така е било и през викторианската епоха.

Въпреки всички тези правила, викторианското време е родило не само блестящи по абсурд (от време на време) нрави, но и красноречиви и смели пороци – неща, които взаимно изключващи се, преживяли заедно този исторически период  докато не се трансформирали в нови форми. Така например пушенето на опиум процъфтявало, редом с добрите обноски, а всички аксесоари,които го съпътствали, днес са запазени като истински предмети на изкуството. 

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види