Кипу – мистериозният код на инките

Инките са най-развитата цивилизация в Южна Америка от предколумбовия период и, като такава, създава невероятни образци в архитектурата, урбанизацията и земеделието. Държавата им е изградена върху сложна обществена и религиозна система, затова наистина  е парадоксално, че именно тази цивилизация не създава писменост.

Това е причината за древният език на инките - кечуан, да има писмени източници единствено от хрониките на испанските нашественици. Инките действително не откриват писменост, но пък измислят нещо, което е в пъти по-сложно. Те успяват да съставят една уникална система, която съдържа информация от икономическия, политическия и обществения живот в империята си. Тази нетрадиционна система от възли се нарича кипу и то представлява следното – на една основна връв са вързани разноцветни вълнени конци, по които има възли с различна големина. Именно това е уникалното в кипу – този "език" се разчита чрез броя и вида на възлите, цвета на конците и всички комбинации от тях. Още по-интересното е, че ъгълът, под който са вързани възлите, също има значение, което означава, че кипу се чете и с доковане.

Четенето на кипу е било изключително познание в цивилизацията на инките. Хората, които са знаели да правят това, се обучавали в специални училища и впоследствие са започвали работа в администрацията на империята. Оттук произтича и друг парадокс – голяма част от съхраняваните кипу са унищожени от самите инки по време на политически проблеми в страна преди пристигането на Писаро. След това испанците завършват процеса, като с времето целенасочено премахват употребата на кипу.

Така те от една страна лишават завладяната империя от историята й, но и прекъсват единствената невербална комуникация между индианците и така смазват всяка съпротива. Следващият парадокс в тази история е, че в началото кипу е било толкова разпространено средство в бюрокрацията на инките, че самите испанци го признават като доказателство при съдбени спорове.

Днес изкуството на оригиналното кипу е изгубено и възлите не могат да бъдат разчетени от учените. Продължават и споровете дали кипу има фонетични измерения на азбука и дали комбинациите от възли не съответстват на букви. При всички положения повечето учени са на мнение, че кипу може би съдържа много повече информация, отколкото се предполага.

Въпреки всичко в наши дни са запазени около 1000 кипу, а хората от перуанското село Тупикоча все още използва кипу. За съжаление на учените тяхното прилича на това на древните инки, но не е същото. В друго перуанско село - Сан Кристобал де Рапаз, също има кипу, което местните почитат в едно светилище. В близост до него има стара постройка, която е била използвана като хамбар от инките, и затова се счита, че кипу е било използвано за записване на данни за реколтата.

Всичко това означава, че тайните на кипу тепърва предстоят да бъдат разбулени, ако това въобще се случи.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види