В подкрепа на жените в изкуството и стимулиране на културното разнообразие

Милена Едвиг съчетава опита си в маркетинга, рекламата и психодрамата с любовта си към изкуството, за да насърчи равнопоставеността на жените творци. Завършила е фотография и полиграфия, Връзки с обществеността и реклама, и е магистър по Артистични психо-социални практики и психодрама. С нея ще си поговорим за "социалното сънуване", за жените в изкуството и нейния проект в тяхна подкрепа, който след броени седмици стартира в галерия Doza.

Kакво е "социално сънуване" в контекста на изкуството?

"Социалното сънуване" в контекста на изкуството може да се разглежда като метод за създаване на творчески произведения, които имат за цел да посочат социални проблеми и да насърчат обществена промяна. Този метод може да се използва в различните форми на изкуството - визуално изкуство, театър, литература и т.н. Може да включва участие на общности, които да се включват активно в процеса на творене на произведението, да споделя мнения и идеи, които да влияят на сюжета, персонажите и тематиката на произведението. Това може да доведе до създаването на творби, които отразяват реалните проблеми и нужди на дадената общност, като в същото време и насърчават тяхното участие в решаването на тези проблеми. Именно това ще се опитаме да направим в предстоящите уъркшопи - да създадем възможности за изразяване на мнения и гледни точки на жените артисти, които често са или се чувстват недооценени. Това може да доведе до промяна на възприятията за жените в изкуството и да насърчи тяхното активно участие в творческия процес и в развитието на културата като цяло.

Какви са най-големите предизвикателства, пред които са изправени жените в изкуството в днешно време?

Най-големите предизвикателства, пред които са изправени в днешно време, включват, но не само - неравенство в заплащането, сексизъм и дискриминация, културните стереотипи и предразсъдъци. Съвременното общество е по-толерантно и отворено, но повярвайте ми все още съществуват културни стереотипи и предразсъдъци, които ограничават свободата на жените да изразят себе си и да се развиват в изкуството. За мен може би най-често срещания страх обаче остава балансът между работа и личен живот, като тук по-скоро визирам появата на деца и последващите грижи за тях, които у нас все още са основно делегирани на жената.

Какви иновативни методи могат да се приложат, за да се насърчат жените да се занимават с изкуство?

Иновативни не бих казала, но съществуват много методи чрез, които жените могат да се насърчат да се занимават с изкуство. Създаване на безплатни или нискобюджетни уроци и уъркошпи – например предстоящите са подкрепени от Национален фонд Култура и се надявам, че ще добавят необходимия ресурс за продоляване на различни страхове, който всеки един от нас носи нас носи, но и често са идентични за дадена група. Предоставяне на стипендии и финансова помощ - това може да помогне жените да получат необходимата подкрепа, за да продължат да се занимават с изкуството. И не на последно място менторски програми, които да могат да предоставят подкрепа от други жени, които имат опит и знания в областта на изкуството.

Благодарим за интересния разговор и не на последно място как може да се кандидаства за тези уъркшопи?

Курсистките се набират чрез конкурс без възрастова граница: студентки от художествени учебни заведения, практикуващи художнички, активистки могат да да изпратят свое CV, свои проекти (ако имат) и мотивационно писмо на имейла на галерия Doza: [email protected] до 30.11.2022 г.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види