Снимка: Andalucia Andaluia

Митичната ГУ, най-смъртоносната отрова в Китай

На китайски думата Гу има странни за нашите възприятия значения, например описва духа на обезглавен човек, чиято глава била забита на кол. Също така се използва за описание на: вид червей, нашествие на вредители, както и на кост, използвана от китайските оракули. Тя символизирала "злите сили на предшествениците, които причинявали физически страдания и нещастия на живите." Но сред всички тези значения най-разпространено е наименованието на митичната Гу, смъртоносната отрова в Китай.

Едно от прелюбопитните неща, свързани с тази отрова, е нейното приготвяне. Събирали различни отровни насекоми и влечуги, като стоножки, скорпиони, змии, паяци и жаби, които затваряли на едно място. Всички започвали борба помежду си, като по-силните поглъщали по-слабите. Смятало се, че победителят концентрирал в себе си отровата на всички останали. Така с неговата отрова и съответния магически ритуал приготвяли митичната Гу.

Използвали Гу за черна магия, която да причини болести и смърт, а също така да манипулира сексуалните партньори. Жените от племето Миао, Южен Китай, били експерти в производството на Гу. Чрез нея те можели да убиват бавно онези, които я поглъщали. Гу нямала аромат и ефектът от нея започвал след 10 дни.

Легендата разказва, че жените от планините на Южен Китай обичали да съблазняват мъжете от Севера, но в повечето случаи те ги напускали и се прибирали по родните места. Тогава изоставените жени започнали да произвеждат отровата Гу и я давали на заминаващите. Ако се върнели до десет дни, получавали противоотрова, ако ли не, очаквала ги смърт.

Смята се, легендата се разпространявала с определена цел от китайските управници през 17 и 18. век, които били против либералните обичаи на хората от Миао и особено на жените им. Смъртоносни наказания се предвиждали за онези, които произвеждали и използвали Гу, а императорските лекари безуспешно се мъчели да открият противоотрова.

Не се знае дали отровата наистина е съществувала, но благодарение на легендите тя достига до наши дни и за нея продължава да се разказва.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види