Снимка: Pixabay

Професионалният превод срещу Google Translate

Соти Мицова

Ако България някой ден стане двуезична държава, то вторият ни "роден" език най-вероятно ще бъде английският. Той е навсякъде, не можем никъде да се скрием от него. Всеки, който работи в бизнеса, много добре знае, че без английски шансовете да си намери добра работа, или да се издигне в йерархията клонят към нула. По отношение на масовата култура английският е вездесъщ. Кино, телевизия, музика - огромната част от "културните продукти", които консумираме, са англоезични (е, не може да се отрече намесата на турския тук-там).

Дори и ежедневният ни речник е пропит с английски думи, главно поради стремителното развитие на технологиите. Но не само заради тях. Много хора в активна възраст ловко шарят ежедневното си говорене с английски изрази и думички, дори и когато имаме напълно подходящи български варианти за изразяване. Просто, защото това някак е cool.

Как се превежда от и на английски в тази ситуация? Всеки се справя, както може. Основен помагач на всеки, който не е съвсем сигурен в познанията си, или просто иска да ускори процеса, е Google Translate и всякакви подобни на него сайтове и приложения.

Макар че с течение на времето Google Translate чувствително се подобри и на него наистина може да се разчита за сравнително прости текстове, все пак трябва да се имат предвид редица опасности и проблеми, които често превръщат такива преводи в "бисери". Ето някои от тях:
Английският е много по-богат от българския. Няма смисъл да обясняваме защо, но това е факт. Така, когато търсите значението на някоя българска дума, се появяват няколко (понякога изключително много) съответстващи думи на английски. Как можете да се ориентирате, коя точно е подходяща за конкретния случай, ако не знаете нюансите на английските варианти, които много често дори не са преводими на български? Няма как, освен ако нямате доста добри познания по английски, или не започнете да проверявате дума по дума, коя как се използва в различен контекст. Трудна работа.

Контекстът е едно от най-сериозните препятствия за всеки онлайн преводач. Вероятно и за това ще се намери решение някой ден, но засега решението е да се вложи човешка мисъл, т.е. да се приложи преценката на професионален преводач (или поне на човек, който знае и разбира английския език достатъчно добре). Само един пример: Как ще преведете "He's packing.", ако не знаете контекста? Най-вероятно като "Той си приготвя багажа" или нещо в този дух. Само че, контекстът е сериал-кримка с обичайната напрегната ситуация и героят изобщо не се занимава с багажа си. Просто в този контекст изразът означава "Той има оръжие". Апропо, истински пример от сериал по български телевизионен канал.

Словоредът също е сериозен препъни-камък. Докато в английския подлогът почти винаги има водещо място, в българския език разнообразието при разполагането на подлога в изречението е много по-голямо. Така автоматичният превод нерядко води до сковани изречения, в които "прозира" английският словоред и въпреки че изречението като цяло може да не е неправилно граматически, то звучи някак странно. Това е изключително често срещана ситуация, в чийто капан понякога попадат дори и сериозни преводачи.

Възприемането на някои английски изразявания и автоматичното им прехвърляне в българския език също са често явление. Най-ярък пример в това отношение е изразът "You hurt my feelings"."Ти ме нарани" или "Ти нарани чувствата ми" са най-често срещаните варианти на превод. (Опитайте заповедната форма "Don't hurt my feelings!", ако искате да се посмеете.) За съжаление, вторият вариант вече масово и трайно се настани в преводите на всевъзможни сериали и филми, въпреки че такъв израз в българския език не съществува по принцип. Ние казваме "Засегна ме" или нещо в този дух. Това е нормалното изразяване, но автоматичният преводач няма как да знае това. Поне засега. Има немалко подобни изрази, които след като се преведат буквално, започват лека полека да се настаняват в нашето изразяване, въпреки че езикът ни не ги е създал по естествен начин. 

Друг сериозен проблем са идиоматичните изрази. Макар и доста от най-разпространените идиоми да не са проблем за автоматичните електронни преводачи, нерядко стават сериозни обърквания и отново най-добрият вариант е да се подхожда внимателно, с проверка от професионалист. Когато става въпрос за жаргонни изразявания, ситуацията става още по-сложна. Предвид широката разпространеност на английския език в света, вариациите и при идиомите, и при жаргона са необхватни. Американският английски например се различава чувствително от британския в немалко отношения. Ако добавим и особеностите на австралийския английски, южноафриканския или индийския, то възможностите на автоматичните преводачи стават съвсем ограничени и силно ненадеждни. 

Друга особеност на английския език е използването на страдателен залог. Той се среща несравнимо по-често, отколкото в нашия език (макар и да не се счита за особено добро книжовно изразяване). Като добавим тук факта, че страдателният залог се използва доста активно в 12 от 16-те английски времена, кашата може да стане пълна, ако разчитаме на автоматичния превод. Нашият език вече е избягал доста далеч от формите на страдателния залог (вероятно поради тяхната сложност) и особено при автоматичен превод от български на английски, шансът да получите добър превод на английски е по-скоро нищожен.

Един от малкото останали "бастиони" на традиционния професионален превод остава специализираната литература. При техническата литература, например, е изключително опасно да се разчита на автоматичен превод. Намесата на професионалист е просто задължителна. И то не просто на човек, който владее английския, а на такъв, който познава съответната материя.

Разбира се, най-трудният вариант остава преводът от български на английски. Човек, който не разбира много добре английски, но се довери на автоматичен преводач за превод от английски на български, все пак има шанс да се ориентира сравнително бързо, кое звучи добре на български и кое не е наред. При превода от български на английски обаче, шансовете да разберете, дали преводът е удачен спада до минимум, ако нивото ви на английски език не е достатъчно високо. Тук наистина единствено правилното решение е да се доверите на професионалист.

Автоматичните преводачи от сорта на Google Translate със сигурност ще продължат да се развиват. Технологията вероятно още в обозримото бъдеще ще успее да разреши някои от проблемите, които съществуват в момента. Не може да се отрече забележителният напредък на този вид преводи и това, колко помагат на хората, които искат бързо да се ориентират в някакъв текст. И все пак, рано е да им се доверяваме напълно. Ако искате да сте сигурни в превода, обърнете се към професионалисти.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види