Екстазът на Мария Магдалена, 1606 / Караваджо

Мария Магдалина не е била блудница

Раннохристиянската църква я заклеймява като проститутка. И до днес повечето от нас я възприемат като паднала жена, която е продавала тялото и душата си. Грешница, намерила спасение в Иисус.

Но какво, ако не е било точно така? В нито един свещен текст не присъства изрично твърдението, че Мария Магдалина е проститутка. Единственото, което със сигурност се чете, е, че Иисус я избавя от седем демона, които са я обладали.

2000 години след смъртта й, нейното име продължава да живее във вярата и представите на хората и едновременно с това тя остава една от най-тайнствените жени в историята.

Каещата се Магдалина, 1565 / Тициан

В православната и католическата църкви почитането на Мария Магдалина има известни различия:

Православната я тачи предимно като една от жените мироносици, изцелена от седемте демона (Марк 16:9), която се споменава на няколко пъти в четирите Евангелия, докато в Католическата църква дълго време нейният образ се идентифицира с каещата се блудница Мария, от сестрите Марта и Мария.

Зад това възприятие седи една от теориите, че тя е объркана с Мария Египетска - проститутка, която впоследствие се превръща в светица. Мария от Египет избира живот в пълно уединение и покаяние в пустинята.

Съществува и друга теория… Когато всичко започнало да се разпада, Мария била тази, която е била до Иисус на кръста. И впоследствие е била избрана да разкаже за Възкресението и да поведе хората към вярата в него.

Казано е, че колкото е по-голям грехът, толкова по-голямо е опрощението, а какъв по-голям грях за онова време от това да бъдеш самостоятелна жена.

Мария Магдалина не била нито нечия майка, съпруга или сестра… Тя плаща за своята независимост и вярност с вечна стигма.

по Play Ground

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види