Снимка: Damir Sagolj

Жените преди и след революциите

С две световни войни, десетки граждански и множество революции 20. век е може би най-преломният в историята на цивилизацията. Икономическите структури претърпяват промяна, а с тях – и социалните. Въпреки разликите в културния контекст и обществените предпоставки, модернизацията подобрява значително положението на жените, особено в Китай и Иран, където правата им традиционно не били зачитани.

Китай

От древни времена на китайските жени се гледало като на собственост първо на родните им семейства, а после – на тези на съпрузите им. Много от тях били жертва на домашно насилие. Освен това те нямали право на собственост и попечителство върху децата си и - с малко излючения - били неграмотни.

През 20-те години на миналия век в Китай се обявявил крайноляв тоталитарен режим. За жените тази политическа промяна се оказала индиректно решение на проблемите им: комунистическата доктрина повелява равни икономически права и работни възможности за всички. Това, както и колективизацията на частната собственост, поставила двата пола наравно, поне на теория.

Снимка: David Hogsholt

Неспособни да се справят с внезапното рухване на архаичния морал, мъжете отговорили с епидемична агресия. Случаите на изнасилвания и домашен тормоз се увеличили, а върху жертвите имало социална стигма, която често не им оставяла друг избор, освен да се самоубият.

Много жени използвали позициите си в сферата на медиите, за да дадат гласност на проблема. Тази публичност спечелила състраданието и вниманието на политиците и те създали организации за помощ на жертвите, както и закони, гарантиращи равенството между половете.

В модерен Китай домашното насилие продължава да нараства и е причина за 66% от самоубийствата. Въпреки това, жените не спират да се борят и няма да се дадат, точно както мъжете отказват да предадат традицията, върху която предците им са градили своя свят векове наред.

Иран

През петте десетилетия управление на династия Пахлави иранките се радвали на безплатно образование, модерно облекло и новопридобити права. Важни ръководни постове се поверявали на жени, а правата им за развод и попечителство били същите като на мъжете.

Консервативната реакция срещу осъвременяването, както и редица икономически причини довели до подкрепяна от жените ислямистка революция в края на 70-те. Смутени от скоростната модернизация, те били привлечени от революционната реторика, която проповядвала завръщане към обичаите.

Naqshe Jahan, Исфахан, Иран

Снимка: Majid Korang Beheshti

С идването си на власт теокрацията върнала традиционното женско облекло и отменила закона, предвиждащ равнопоставеност в семейните дела. Жените все още имали достъп до образование, но в професионален план били изтиквани към установени "женски" области като преподаването.

След смъртта на идейния ръководител на революцията, някои от най-суровите закони били отменени. Жените, главно в по-големите градове, започнали да носят по-цветни и провокативни облекла, тежък грим и модерни покривала за коса. Въпреки това те все още нямат повечето права, които им били дадени преди революцията.

Shahrak-e Gharb, Техеран, Иран

Снимка: Bardia Hashemirad

И до днес условията на живот на жените в много страни зависят от семейството, от полученото образование, че и от града, в който са родени. Въпреки това начинът, по който те са възприемани в обществото си, търпи напредък. Това е един процес, който ще продължи докато всички, независимо от пола си, станат равни пред закона.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види