В. Емануилова, Манастира І, 1965, акварел, хартия, 38,5х57,5, Колекция на галерия „Васка Емануилова“

Топография на приятелството. Васка Емануилова и Кирил Петров

Изложба на Васка Емануилова и Кирил Петров в галерия "Васка Емануилова"

Изложбата "Топография на приятелството“ се отнася до приятелството и интереса на двамата художници към родния пейзаж и неговите характеристики. За Кирил Петров това е крайдунавската равнина, "порива на вятъра, праха, вдигащ се зад някоя кола по виещия се селски друм, напуканата, зажадняла земя, прежурянето на слънцето и може би мириса на треви“. А за Васка Емануилова това са скалистите възвишения на югозападния дял на Стара планина, където "пейзажът не се променя и винаги може да се рисува“. Експозицията съставя карта на приятелското и творческото общуване между големия живописец и скулпторката, а е и повод да се отбележи 125-годишнината от рождението на Кирил Петров.

В. Емануилова, Скала под Еленград, 1975, акварел, хартия, 48х62, Колекция на галерия „Васка Емануилова“

Кирил Петров и Васка Емануилова са сред емблематичните представители на модерното българско изкуство, а Кирил Петров е окачествяван като едно от най-странните му изключения. Повлиян от дифузната живопис на своя професор Никола Маринов, той рано достига до характерната си артистична сензитивност, която не спазва законите на перспективата. По-късно Кирил Петров лично понася първия удар на догматичната критика върху цялото поколение, когато втората му самостоятелна изложба (1946 г.) е подложена на унищожителен разбор. Обрича се на изолация, но през годините в родното крайдунавско село продължава да експериментира с изкуството като тип познание за околния свят: освободено от реалистичната алегория изследване на пластически принципи, отлъчено от веществото и насочено към ефимерното поле на светлинната аура, психологизма, емпатията. Съществуването и творческата практика на Кирил Петров са диаметрално разграничение от официалния художествен живот по това време. С Васка Емануилова го свързват годините на обучение, дългогодишното приятелство и взаимна подкрепа, които в периода на изолация са определящи за творческото и личностното оцеляване.

К. Петров, Човекът (Портрет на В. Е.), 1976, маслени бои, платно, 58х46, частна колекция

К. Петров, Пейзаж от Комщица, Еленград, 1961, маслени бои, платно, 53х65, Колекция на СГХГ

Изложбата представя акварели на Васка Емануилова, които запечатват гледки от родния край и фигури, които изработва също по време на дългите си престои в Комщица, вземайки за модели местните жени, и 15 живописни произведения на Кирил Петров, лично притежание на Васка Емануилова, с които тя не се е разделяла. Тях бележитата скулпторка прибавя към голямото си дарение на Софийска община през 1985 г., което е основата на фонда на галерията, носеща днес нейното име. Повечето от тези живописни картини са създадени по време на пленери и приятелски срещи на Кирил Петров и Васка Емануилова в родното ѝ село Комщица.

В. Емануилова, Планинка, 1962, теракота, 59x34x20, Колекция на галерия „Васка Емануилова“

Откриването ще се състои на 15 декември, от 18:00 ч. в галерия "Васка Емануилова".

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види