© Лина Манусогианаки / For a Place in the Sun

To touch at the edge

Колаборативен проект, в който визуални артисти, куратори, изследователи и писатели от шест държави изследват понятието „граница”

Проектът започва своя живот преди година в интернет, а в него си сътрудничат визуални артисти, куратори, изследователи и писатели от шест държави, които работят върху идеи, свързани с понятието "граница”. Откриването е на 2 декември, от 18:30 ч., а изложбата ще може да бъде посетена до 19 декември в галерия на КО-ОП.

В To touch at the edge aвторите разглеждат границите в контекста на археологията, природата, съпротивата, колониализма, но също така и границите на тялото, които са част от идентичността и поколенческата история, културата и колективното. Процесът по създаването на проекта трае в продължение на шест месеца и в него си сътрудничат шестима участника, родени в България, Сърбия, Република Северна Македония, Румъния, Турция и Гърция. По време на срещите Елизабет Айтай, Езги Ерол, Теодора Йеремич, Беатрис Шует Мумджиян, Елена Марчевска и Лина Маноусогианаки споделяха истории от творческите си практики, както и спомени от близкото минало и настояще на Източна и Западна Европа, заедно с идеи за принадлежност и идентичност. Проектът е ръководен от Денислав Големанов, Мартин Атанасов, Васил Владимиров и Красимира Буцева.

© Езги Ерол / Mulberry Tree - Video still, Mulberry Tree, 2019, Two-channel video installation, HD

За участниците:

Лина Манусогианаки

Лина е учила археология, история на изкуството и фотография. Работата ѝ се фокусира върху взаимоотношенията ни с природата, като изследва поведението ни спрямо околната среда през различни гледни точки и етапи на човешките технологични постижения. Работата ѝ формира мултидисциплинарни изследователски асоциации с архивни материали, карти и текст и изследва връзките между инсталация, рисунка, бродерия, колаж и фотография.

Елизабет Айтай

Работата на Елизабет изследва и поставя под въпрос аспекти на западната култура. Повтарящи се теми в работата ѝ са понятието за дом, принадлежност и език. Основният ѝ инструмент е фотографията, но художествената ѝ практика е многостранна. Тя отразява живота ѝ на номад, израснал в две различни системи и постоянно движещ се между тях. Творби на Елизабет Айтай се намират в многобройни частни колекции и са показвани и публикувани в национален и международен мащаб в Европа и САЩ.

Беатрис Шует Мумджиян

Работата на Беатрис изследва факти, ситуации, природа, култури и традиции, исторически събития и техните полета на напрежение в аналоговия и дигиталния свят, като извлича елементите им от техния контекст и ги поставя в нови игрови обстоятелства. Несправедливостта, властовите отношения и авторитарните структури се появяват в нейните творби. Често тя взима набора от правила от една концепция и го прилага към друга идея в друга, непряко свързанаа област.

Теодора Йеремич

Теодора се занимава с различни теми, които намира за важни и интересни, но практиката ѝ се фокусира най-вече върху изследванията в пресечната точка на деколониалните практики (на знанието, пола...), феминистката съпротива и екологичната мисъл. Интересувайки се от властовите отношения по осите на пола, класата, расата, вида и географията, и идвайки от граничното пространство, "другото" на Европа, където балканският мит среща постюгославските травми и носталгия (както и мечтите за ЕС), нейната практика е фокусирана върху преходното, лиминалното, маргиналното и хибридното, за да разбере как се установяват всякакъв вид граници, знания и идентичности, както и как да могат да бъдат оспорени.

Езги Ерол

Езги изследва въпросите на паметта, границите, икономическите арени на глобалната война, наследството и ландшафта въз основа на исторически събития, лични и институционални архиви и съвременни събития. В областта на видеопродукцията тя разработва фикционални разкази и поеми въз основа на исторически и технически факти, които изследват интерсекционалността. Нейните творби се разгръщат между пространства, обекти, цветове и тела и се занимават с промените в значението на места и тяхната социална структура. Фрагментарните разкази и образи са нейният артистичен метод като опит да изследва кои и чии истории получават видимост.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види