Снимка: Brian Yurasits

Свръхпотреблението и околната среда

Почти всичко, което правим, изисква наличието на материали, които са били извлечени, обработени, трансформирани, купувани и продавани, облагани с данъци и субсидирани, а и често - транспортирани през огромни разстояния.

Икономиката ни е изградена на база тези суровини - природни ресурси, като например дървета, газ, нефт, метални руди, вода и плодородна земя. Погледнете вашия смартфон. Вероятно съдържа кобалт от Африка, мед от Чили и алуминий от Австралия.

През годините потреблението на тези ресурси нараства – от 1970 г. до 2010 г. консумацията се увеличава повече от три пъти - от 22 милиарда тона до 70 милиарда тона. Днес ние живеем така, сякаш разполагаме не с една, а с 1.75 планети - според Global Footprint Network, която следи какъв е екологичният ни отпечатък. 

Когато консумираме повече от необходимото, затрудняваме планетата в мисията ѝ да подсигури живота на всички ни. Накратко, гълтаме ресурсите на Земята по-бързо, отколкото тя може да ни снабди. Освен това нашето потребление води до емисии и отпадъци, които планетата се мъчи да пребори. Взимаме толкова много естествена суровина, превръщаме я в неща, които използваме – препарати, пластмаса, тор, смартфони, месо – а след това просто я изхвърляме небрежно в атмосферата, океаните и горите.

Всичко това води до огромна разлика между възможностите на най-богатите и тези на най-бедните. Най-богатите държави в света консумират средно 10 пъти повече суровини от най-бедните. Голяма част от световното население дори не е надниквало в тази кесия.

Свръхпотреблението на енергия, вода и други ресурси влошава климатичните промени и увеличава замърсяването на въздуха. А това изтощава жизнените сили на планетата, чрез които тя ни осигурява чиста вода, ограничавайки възможността ни да поддържаме високо качество на живот. Постепенно изчезват водата, рибните запаси, горите; все повече животински и растителни видове са застрашени от изчезване; плодородните земи биват унищожени.

И струва ли си всичко това? Прави ли ни консумацията по-щастливи? Едва ли, взимайки предвид увеличаващите се физически и психологически заболявания, като затлъстяване и депресия. Крайно време е да променим поведението си, ако искаме да запазим природните ресурси, които ни поддържат живи и ни избавят от бедността.

Очевидно е, че трябва да спрем да измъчваме планетата. Да спрем да се идентифицираме с покупките си. Да открием по-значими начини за изграждане на личността си. Изразете себе си чрез дейност, която обичате. Започнете да спортувате или да практикувате изкуство, помогнете на животно в нужда. Това са социални дейности, чрез които ще откриете смисъл на съществуването си отвъд това да бъдете консуматор.

Бъдете посланици на такива дейности, които са полезни за здравето на хората и планетата. Имаме нужда от кръгова икономика, която приоритизира повторното потребление, рециклирането, поправките и създаването на устойчиви битови решения, които показват, че можем да ползваме природните ресурси по-умно.

Днес всички ние сме поставени на изпитание. Може би също толкова мъчително, колкото това, на което дълго време поставяме нашата планета. Може би е време да спрем да вярваме на конспирации и да осъзнаем, че е време да общуваме с природата на нов език.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види