Снимка: Miguel Bruna

7 феминистки закона в Исландия, от които светът се нуждае

Равенството на жените се защитава от закона

Законът за равен статут и равни права на жените и мъжете е причината равенството между половете да е отличителен белег на исландската култура. Законът, създаден през 2000 година, беше преработен през 2008 година с цел постигане на равни права във всички нива на обществото и държавата. В закона има девет дефинирани области на дискриминация по пол, разликите между непряката и пряката дискриминация, признава пропуските в заплатите и че насилието, основано на пола, е вредно за обществото. Законът очертава пътна карта за постигане на равенство между половете, дори включва език за промяна на негативните стереотипи. В закона са включени 35 статии, които очертават конкретни политики за всичко - от забрана на дискриминацията по пол в учебниците и на работното място до закупуване на стоки и услуги.

Равното заплащане за равен труд е задължително

Когато исландците изчислиха, че ще отнеме 122 години, за да се заличи разликата в заплащането на жените и мъжете, законодателите предприеха действия, като обявиха на Международния ден на жената, че Исландия ще изисква от компаниите да докажат, че плащат на служителите равни ставки за еднакъв труд. В противен случай има предвидени санкции. Очаква се парламентът да приеме законопроекта, за да стане първата държава, която прави дискриминацията на заплатите по пол незаконна. Правителството очаква законът да влезе в сила до 2020 година. В момента жените получават между 14-18% по-малко от мъжете. "Искаме да разрушим последната от половите бариери на работното място“, заяви Торстейн Виглундсон, министър на социалните въпроси и равенството в Исландия. "Историята показа, че ако искаме напредък, трябва да го наложим.“

В управлението на компаниите женското участие трябва да бъде най-малко 40%

След шокиращата корупция и финансов крах през 2009 година правителството положи усилия да включи повече жени във властта, за да намали корупцията. Член 15 от Закона за равен статут и равни права на жените и мъжете гласи, че нито един борд на публичното дружество или правителствен съвет или комитет, не може да има по-малко от 40% равенство между половете. Законът също така гласи, че всяка компания с повече от 25 служители трябва да има програма за равенство между половете, която ще се ревизира на всеки три години.

Най-добрата политика за родителски отпуски в света

Исландия има най-добрата политика за майчинство и бащинство в света. Официалният закон, създаден през 2000 година, е известен като Исландския закон за майчинството/бащинството и отпуска на родителите. Самият закон беше изменен през 2006 година, като увеличи родителския отпуск от шест на девет месеца. Родителите разделят времето на отпуск поравно, за да гарантират, че децата растат с еднакви грижи и от двамата родители, а работните места са балансирани. Политиката е наистина златният стандарт на родителските грижи.

Равенството между половете се изучава от предучилищна група до колежа

И въпреки че децата прекарват равно време и с двамата си родители, уроците по равенство между половете не спират. Член 23-ти от Закона за равен статут и равни права на жените и мъжете гласи, че равенството между половете трябва да се преподава в училищата на всички нива на образование. Това означава, че от първи клас до университета, който е безплатен, всички спортове, часове и форми на обучение трябва да включват и практикуват равенство между половете. Законът гласи: "учебните материали и учебниците трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не дискриминират двата пола.“ Така че никога няма да видите задача, като училището в Юта, която принуждава момичетата да ходят на срещи със съученици от мъжки пол.

Платеният секс е незаконен. Стриптийз клубовете са незаконни. Проститутките са жертви.

Плащането за секс е незаконно в Исландия. Това е от десетилетия. През 2007 година правителството промени закона. Вместо да санкционира жертвите на лоши обстоятелства, които често са принудени да проституират, законът поставя криминализиране върху тези, които плащат за секс, и трети лица, които съдействат. Страната също забрани стриптийз клубовете през 2009 година поради феминистки съображения. Ревизираният закон гласи, че никой бизнес не може да печели от голотата на служителите. Законът беше приет с пълна подкрепа в парламента. "Не е приемливо жените или мъжете да бъдат продукт, който трябва да се продава“, заяви Колбрун Халдордордтир, която предложи забраната на стриптийз клубовете. Това се отнася и за публичната реклама. Никоя реклама не може да омаловажи пола или да противоречи на държавната мисия за постигане на равенство между половете.

Има министерство за равенство между половете

"Най-голямото ни предизвикателство е, че приемаме равенството за даденост. Смятаме, че всичко е направено за добро. Това ме тревожи", заяви Гро Брунтланд, първата жена премиер на Норвегия. За щастие, в Исландия има министерство, което да удовлетворява равенството между половете. Страната създаде агенция за проверка и балансиране на напредъка в постигането на равенство като част от ревизия на Закона за равен статут и равни права на жените и мъжете. Агенцията се състои от съвет от три части, който включва: Съвет за равен статут, Комитет по жалбите и нов Център за равенство между половете. Заедно тези агенции проучват, рекламират, застъпват и проверяват прилагането на законите за равенството между половете. Тяхната цел е да създадат правен, културен, исторически, социален и психосоциален подход към равенството.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види