Снимка: Toa Heftiba

Каква е допустимата разлика в една връзка

Каква е приемливата разлика в годините, когато говорим за романтична връзка? Вероятно някой ще каже, че този въпрос не бива изобщо да се поставя, че за любовта граници няма, и вероятно ще бъде прав. Въпреки това всички знаем, че нещата не стоят точно така. От една страна, при огромни разлики във възрастта неминуемо се появява социален натиск върху двойката, а от друга, и това е по-важното, всеки човек съзнателно или не сам си поставя граници и не се чувства привлечен от хора извън определени възрастови параметри. И макар това да е строго индивидуално, когато стане дума за разликата във възрастта, рано или късно се стига до едно правило, познато като "половината ти години плюс седем".

Според него за да разбере човек дали даден партньор е подходящ за него, трябва да раздели собствената си възраст и да прибави числото седем. Ето и как работи – ако човек е, да кажем, на 26 години, долната граница за негов партньор би била 20 години (26:2=13; 13+7=20). Тоест, не е добра идея да се среща с човек, който е на 18 или 19. Има и начин да се изчислява горният праг – трябва да извадите 7 от възрастта си и да умножите резултата по две, така, ако човек е 26 години, най-голямата възможна възраст за неговия партньор е 38 години (26–7=19; 19х2 =38). Резултатите от втората част на правилото обикновено са малко по-стряскащи, особено в случаите, когато жената е по-голяма от мъжа, и вероятно заради това тя много по-рядко се цитира.

Според правилото ако единият партньор е на 30 години, долната граница за него е 22 години, ако е на 50, тогава тя се вдига до 32 години. Въпросът е обаче, щом 50-годишен мъж излиза с 32-годишна и това до известна степен е социално приемливо, дали същото важи, ако възрастовата граница е в полза на жената. С тази проста сметка човек може да се ориентира, но остава въпросът доколко в правилото има някаква истина. Дали то взима предвид спецификата на обществените нагласи и дали изобщо трябва да прилагаме някаква правила в интимните си отношения.

Първият въпрос е доколко правилото съответства на резултатите от научните изследвания по темата. В направено през 2000 г. изследване ("Предпочитана възраст на партньора с оглед на пола, собствената възраст и нивото на обвързване") мъже и жени били помолени да посочат възрастовите граници, според които биха обмисляли определен тип връзки с даден човек – влюбване, брак, романтична връзка, сексуална връзка, секс без ангажименти и накрая сексуални фантазии. Естествено, данните от проучването също не бива да се възприемат като меродавни, но все пак би било любопитно как се съотнасят те с предписанията на правилото.

Минималната възраст на партньора при мъжете

Графика 1

Нека да започнем с минималната възраст, която заявяват хетеросексуалните мъже. Черната линия на Графика 1 представлява предполагаемата възраст според правилото. Както можете да видите, тя се доближава много до предпочитаната от мъжете възраст за брачен партньор (синята колона) и тази за сериозна връзка (жълтата колона). Това трябва да ни покаже, че мъжете са по-консервативни, когато мислят за сериозна връзка и брак.

Когато става дума за сексуални фантазии (зелената колона) обаче, възрастовата граница, която мъжете сами определят, е доста по-ниска от тази, която диктува правилото. Според данните повечето мъже около 60-годишна възраст смятат, че е нормално да си фантазират за жени на около 20 години, което е неприемливо според правилото. Това до голяма степен може да се отдаде на факта, че фантазиите, за разлика от реализираните връзки, не подлежат на критика от обществото. Освен това правилото е насочено по-скоро към това да посочи кой възрастов диапазон се счита са социално приемлив, а не да изследва сексуалното привличане по възраст. Що се отнася до сериозна връзка, мъжете на около 60 години смятат, че тяхната долна граница е 40, което до голяма степен се припокрива с правилото.

Максимална възраст на партньора при мъжете

Графика 2

Според правилото максималната възраст за партньор при мъжете се изчислява като извадим седем от тяхната възраст и умножим резултата по две. Графика 2 обаче показва, че правилото почти изобщо не се доближава до реалните нагласи при мъжете. Очевидно е, че то доста надценява склонността на мъжете да се обвързват с по-възрастни жени. При мъжете не се наблюдава линейно изместване на възрастовата граница успоредно с напредване на тяхна собствена възраст.Вместо това мъжете около 40 заявяват, че приемливите години на партньорите за тях гравитират около тяхната собствена възраст. След 40 години те пък твърдят, че смятат за нормално връзките им да са с по-млади жени. В този смисъл правилото е напълно неприложимо при отразяването на желанието на мъжете.

Правилото очевидно работи по отношение на минималната възраст при мъжете и се проваля при максималната, но как стоят нещата, когато то се прилага при жените?

Предпочитана минимална възраст при жените

Графика 3

На графика 3 отново можете да видите отношението между предполагаемите резултати от прилагането на правилото (черната линия) и реалните предпочитания на дамите. В общи линии допустимата за жените минимална възраст е по-висока от тази, която бихме очаквали според правилото. С други думи, макар според него една четиридесетгодишна жена да трябва да се чувства комфортно във връзка с 27-годишен мъж, това не отговаря на социалните стандарти, които жените сами си поставят. Жените на около 40 години смятат, че допустимата долна възраст за сериозна връзка и брак е 35, но дори и що се отнася до сексуални фантазии, те рядко "слизат" под 30. Това означава, че правилото тук работи по-добре при господата, отколкото при дамите.

Предпочитана максимална възраст при жените

Графика 4

Тук отново правилото предпоставя възрастова граница, при която повече дами не биха се чувствали добре (графика 4). Според него е допустимо една 30-годишна жена да има връзка с 46-годишен мъж, докато в действителност дамите заявяват, че в тази ситуация приемливата горна граница за тях е под 40, около 37. В двайсетте години правилото до някъде отразява реалните предпочитания на жените по отношение на максималната възраст, дори те в много случай са по-високи. С напредването на възрастта обаче несъответствието между теория и практика драстично се увеличава.

Колко е ефективно правилото

Хората обикновено са готови прибързано да осъждат, когато стане дума за двойка с голяма възрастова граница. Може би именно затова правилното е толкова привлекателно – то е инструмент за оправдание, но и за порицание. Подобни "бакалски" сметки обаче в много малка степен съответстват на реалните предпочитания и на двата пола. На моменти е прекалено ограничаващо, а в други – предлага нереалистично голяма разлика. Така че имайте едно наум, ако решите да го прилагате. Не забравяйте също така, че според него, ако сте на 24 години, партньор на 19 би бил на ръба на долната ви граница, но само след 2 години, когато сте на 26, а той или тя на 21, нещата вече се променят, защото надвишава "минималната" ви граница.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види