Снимка: Qinghill

Голяма част от природата вече е загубена

Експертната група към ООН за биоразнообразието предупреди, че голяма част от природата вече е загубена, а това, което ни е останало, продължава да се руши.

В предварителен доклад от 1800 страници се констатира, че природата е източник на безброй богатства - вода, храна, енергия, минерали. Тя е щедра към хората. Уловът на риба в световен мащаб се е повишил с 50 процента през последните 50 години. Над 2 милиарда души използват дървата като източник на енергия. Между 25 и 50 процента от фармацевтичните продукти идват от природата. Растенията и микроорганизмите играят ключова роля за филтрирането на водата и за чистия въздух. Флората и океаните поглъщат над половината от емисиите въглероден двуокис, предизвикващ климатичните промени. Но всички тези блага са подложени на унищожение. Хората експлоатират и замърсяват околната среда повече от всякога. 

В наши дни 75 процента от околната среда на сушата, 40 процента от океаните и 50 процента от реките показват признаци на замърсяване.

Вече над 40 процента от земите се обработват или са част от градската среда. Незасегнати и "в диво състояние" са едва 13 процента от океаните и 23 процента от земната територия.

Изтощаването на обработваемите площи е довело до намаляването на селскостопанските добиви в над 20 процента от земната повърхност, което е засегнало над 3 милиарда души.

От 1990 до 2015 година площта на световните гори е намаляла с 5 процента - от 4,28 милиарда хектара на 3,99 милиарда хектара.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види