Снимка: Valentina Petrova

"Златната кръв" – най-рядката в света

Не, не става дума за подобие на "синята кръв”, свързвана с потеклото на богоизбраните. Тази кръв реално тече във вените на по-малко от 50 души в света. Нейното научно название е нулев Rh фактор.

Какво е нулeв Rh фактор, какво го прави толкова ценен, че да го сравняват със злато и защо е толкова опасен за онези, който са с такава кръв?

За да разберем, нека изясним някои неща: червените кръвни клетки, които образуват кръвта, са покрити с протеини, наречени антигени, съответно кръвна група А има само антигени А, кръвта В има само антигени В, кръвта АВ има и двете, и тип О, нито един от тях.

Червените кръвни клетки имат също друг тип антиген, наречен RhD, който е част от семейство, състоящо се от 61 Rh-тип антигени. Когато кръвта има RhD антиген, тя е с положителен знак, когато го няма, с отрицателен. Така се образуват най-често срещаните кръвни групи: А +, А-, В +, В-, АВ +, АВ-, О + и О-.

Кръвната група е жизненоважна при кръвопреливане.

Ако човек е с отрицателен резус фактор и получи кръв от донор с положителен, техните антитела реагират чрез откриване на клетки, несъвместими с тяхната кръв, което е животозастрашаващо.

Притежателите на нулева кръвна група се считат за "универсални донори". Тъй като техните червени кръвни клетки нямат антигени А, В или RhD, кръвта може да се смеси с друга, без да бъде отхвърлена.

Опасно съкровище

Сред всички възможни комбинации кръвта с нулев Rh фактор е най-необичайната, защото ако вашата кръв е такава, това означава, че червените ви кръвни клетки нямат никакъв тип Rh антиген.

Rhesus D антиген определя +/- фактора - или го имаш (+) или го нямаш (-), но - си има други протеини (антигени), докато при Rhnull няма никакви антигени.

Тази кръвна група е открита за първи път през 1961 г. в жена от аборигенско племе. Оттогава в цял свят са известни само 43 случая на хора с нулев Rh фактор.

Тази кръв се придобива по наследство, като и двамата родители трябва да са носители на тази мутация. Кръвта с нулев Rh фактор може да е съкровище или смъртоносно проклятие, зависи  дали я притежавате или имате нужда от нея.

От една страна тя е универсална кръв, тъй като може да бъде дарявана на всеки с рядка кръвна групи в Rh системата или с Rh отрицателен фактор. Макар че може да се прилага само в много специфични случаи, тя притежава висок капацитет да спасява човешки живот.

Без съмнение да получиш такава кръв е много трудно. Макар че съхраняваната в банките кръв е анонимна, има случаи, в които учените се опитват да проследят донорите, за да поискат кръвни проби за своите изследвания.

Според Информационния център за редки болести на САЩ, носителите на кръв нулев Rh фактор могат да имат лека анемия. В случай, че имат нужда от кръвопреливане, те могат да получат само подобна на тяхната кръв, нещо изключително трудно за осъществяване, не само заради малкия брой донори, но и заради транспортирането, което е сложна задача. Хората с нулев Rh фактор живеят на различни места по света като Колумбия, Бразилия, Япония, Ирландия и САЩ. Те се насърчават да даряват кръв като резерв за самите себе си, но тъй като са малко на брой, кръвта им е достъпна и за всеки, който има нужда от нея.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види