Церемонията за удостоверяване на брака през Средновековието

Колкото и странно да звучи церемонията за удостоверяване на брака е съществувала на много места в Европа от Средновековието до 18. век. След бракосъчетанието и сватбеното тържество, когато младоженците трябвало да се усамотят, те не отивали сами до брачното ложе, а се придружавали от развеселени роднини и приятели, чието задължение било да удостоверят консумацията на брака. Този обичай се практикувал масово особено в Централна и Северна Европа, макар че бил доста различен в зависимост от местата, където се прилагал.

Самата церемония, която днес ни изглежда недопустима намеса в интимните отношения на брачната двойка, била изключително важна за времето си. Тогава потвърждаването на законната съпружеска връзка ставала след консумацията на брака. За да се удостовери това, макар и символично, сватбарите придружавали младоженците до брачното ложе. След това шумната веселба продължавала извън спалнята, за не притесняват двойката в първите им интимни контакти.

За кралските особи церемонията имала важен протоколен характер. Младоженците се придружавали от придворните, а епископът ги благославял в леглото. За всички – монарси, благородници, обикновени хора, церемонията играела огромна роля, тъй като без нея брачният съюз лесно можел да бъде отменен.

На някои места обаче церемонията не била символична, изисквали се истински свидетели, за да се узакони бракът. В Исландия например бракът се считал за законен, само ако консумацията ставала в присъствието на шестима мъже. За шведите и почти цяла Средновековна Скандинавия церемонията била неизбежна, ако двойката искала брачният им съюз да бъде признат. 

Особено любопитна е традицията в английския кралски двор. Епископът благославял брачното ложе, след което двойката започвала да се приготвя за първата брачна нощ, докато отпивала от подправено с ароматни билки вино.  Вече в леглото, около тях се настанявали кумовете и незадомените придворни дами. Тогава младоженците събували чорапите си и ги хвърляли към тях. Която уловяла някой чорап, щяла да бъде следващата, която ще се омъжи. След този симпатичен ритуал спускали балдахина и младоженците оставали насаме.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види