Снимка: Lilly Rum

Как да избираме книгите, които трябва да четем?

Скот Йънг е писател, програмист и предпиемач. Малко преди 18-тата си годишнина той стартира блог, в който разглежда различни поведенчески теми, които го касаят. В една от публикациите си споделя схемата за обърнатата пирамида, която ни помага да избираме какви книги да четем. Тя всъщност е доста логична, защото винаги има книги, които са сложни за прочитане, но и такива, които са адски лесни. И ако всеки един от нас се води по тази йерархия, защото тя е строго индивидуална, може да си направи извод дали дадена книга ни е полезна сега или не.

Йерархията на книгите

За всеки един от нас различни книги имат различно значение. И за да не се разнищва въпросът коя е "най-добрата" книга, съществува така наречената "обърната пирамида".

Най-отдолу са книгите, които са "входното ниво" на дадена тема. Те са онези книги, с които е добре да започнем, ако не сме запознати или не сме чели много на определена тема.
Колкото по-нагоре се движат по пирамидата, книгите стават все по задълбочени, но по-малко полезни. Това е така, защото задълбочаването в дадена тема спира да дава отговори на основни въпроси. Ако прочетем достатъчно книги от по-ниското ниво в пирамидата, толкова по-добър става подборът на по-горните нива.

Възходяща йерархия

Целта на всеки един от нас, който иска да учи докато чете, е да започне от най-ниското ниво на пирамидата и да се изкачва нагоре. Но е грешно да се възприема, че знанията се усвояват с издигането по пирамидата – те просто не работят така. Например - имали сте някаква представа за нещата и сега картината става по-ясна. Да, има го и този момент, но започвате да имате предположения, да подлагате под съмнение предишните си схващания и т.н. Знанието не е само да попълвате, ами да си подредите някои фундаментални истини, които сте научили. 

Йерархията

1. Книги за начало

С две думи, тези книги не изискват да имате предишни знания, написани са от експерти в даденото направление или любители, но по увлекателен начин, за да привлекат по-широката аудитория. Тяхната цел е да запознаят читателя с основната идея.

2. Специализирани книги, написани за широката аудитория

Тези книги предполагат някакви общи знания, като целта на автора е да запознае читателя с конкретната тема.
 
3. Специализирани книги, написани за специалисти

Тези книги не са за масовата публика. За да ги четем, трябва да имаме познания в дадената област, за да ги разбираме.

4. Изследвания, статии, експертни коментари

Това е най-високото ниво. Освен че трябва да имаме познания в дадената област, трябва да сме ангажирани в общността, за да разбираме материала и препратките в него.
 
Няма нищо срамно да се започне от най-ниското ниво в пирамидата, защото реално тези книги ни дават най-общите и нужни знания занапред. Естествено, не всички книги трябва да ги приемаме за чиста монета, тъй като те могат да представят погрешни факти и съждения.

Най-важното, което трябва да знаем, е: нещата, които сме прочели на по-ниското ниво, в последствие могат да бъдат заменени от знания, които сме придобили в по-високото ниво.

И все пак - кои книги трябва да прочетем?

Няма такова нещо като "най-добра" книга, защото всеки един от нас се намира на различно ниво в йерархията. Също така не е важно да се прочетат "най-добрите" книги, а да се четат много книги. Да, определено ще има книги, които не си заслужават, но те също учат на нещо, а именно да избираме внимателно следващият път.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види