Снимка: Toa Heftiba

Каква е истинската ви възраст?

Има най-различни начини да се измери биологичната възраст. След редица проучвания, учените разработиха сравнително надежден кръвен тест, а сега и тест на урината, който ще може да разкрие колко възрастен е даден организъм, показвайки биологичната, а не хронологичната му възраст. 

Тази информация може да помогне да се определи рискът от свързани с напредналата възраст заболявания и дори от смърт. Чрез теста се проследява вещество, което е наречено маркер и показва клетъчни увреждания вследствие на процеса оксидация. Количеството на веществото се увеличава в урината с напредването на възрастта.

Човешките организми стареят с различни темпове, отбелязаха учените. Това се дължи на различното количество клетъчни увреждания, свързани с фактори, като генетика, начин на живот и околна среда. 

А ето и един от най-лесните тестове, с който може да откриете биологичната си възраст. И помнете, за разлика от хронологичната възраст, биологичната не е движение само в една посока. При определени условия тя може да се промени. Да започваме.

1. Проверете пулса

Измерете пулса си в спокойно състояние, от седнало или легнало полжение.

След това клекнете 30 пъти в бързо темпо. Отново премерете пулса.

Ако се е повишил с:

0-10 единици - вашата биологична възраст съответства на 20-годишен,

10-20 единици - 30-годишен,

20-30 единиц и- 40 -годишен,

30-40 единици - 50-годишен,

над 40 единици, или ако изобщо не сте успели да изпълните докрай упражнението – над 60-годишен.

2. Проверка на бързината на реакциите

Тук ще ви трябва помощник, който да държи с лявата си ръка линия с дължина 50 см. вертикално надолу от отметка "0”. Вие поставете дясната си ръка на 10 см. под края на линията. Без предварителен сигнал, вашият партньор трябва да пусне линията, а вие да се опитате да я хванете с дясната ръка. Само с палеца и показалеца!

Ако хванете линията на отметка:

20 см – вашата биологична възраст е 20 години,

25 см - 30 години,

35 см - 40 години,

45 см - 60 години.

3. Тест за подвижност

Наклонете се напред (може леко да свиете крака в коленете) и се опитайте да докоснете пода с длани.

Ако вие:

Успявате да положите целите си длани на пода – вашата биологична възраст е между 20 и 30 години,

Докосвате само пода с пръсти – вие сте на около 40 години,

Стигате с ръце до коленете – вие сте на около 50 години,

Едва достигате зоната над коленете – над 60 години.

4. Тест за баланса

Със силно стиснати очи (важно е!) застанете на ляв или десен крак. Другият повдигнете на 10 см. от пода и започнете да броите по следния начин: и едно, и две, и три...

Ако успеете да се задържите в тази позиция:

30 секунди и повече – вашата възраст съответства на 20-годишен,

20 секунди - 40-годишен,

15 секунди - 50-годишен,

под 10 секунди – над 60 години.

5. Тест за еластичност на кожата

С палеца и показалеца защипете за 5 секунди кожата в средата на горната част на дланта. Участъкът ще побелее. След това засечете след колко време придобива нормалния си вид:

5 секунди – вие сте на около 30 години,

8 секунди - около 40 години,

10 секунди - около 50 години,

15 секунди - около 60 години.

6. Тест за гъвкавост на ставите

От изправено положение сложете ръце зад гърба – лявата свита, над кръста, а дясната – през рамо и от тази позиция се опитайте да ги заключите като пръстите на едната ръка обхванат пръстите на другата.

Ако вие

Постигате с лекота заключването – вашата възраст е около 20 години;

Едва докосвате пръсти с пръсти - около 30 години;

Ръцете са близо една до друга, но не се докосват - около 40 години;

Изобщо не успявате да поставите ръце зад гърба в описаната позиция – над 60 години.

Резултати:

Съберете годините срещу съответните отговори и разделете полученото на 6. Това е вашата биологична възраст.

В случай, че не сте успели да изпълните един от тестовете, разделете на 5.

 

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види