Dozen Arts: Да се разкриеш за изкуството

Смелостта да се противопоставим на статуквото

Невелин Иванов, "Разкрита прозрачност"

Прозрачността на хартията служи за двойна цел: тя символизира крехкостта и уязвимостта на човешката форма, като същевременно подчертава вътрешната сила и устойчивост, които се крият в нея. Използването на мъжки фигури предизвиква традиционните представи за мъжественост и приканва към диалог около body positivity и приемане.

Инсталацията е проектирана по начин, който позволява на зрителите да взаимодействат с рисунките. Прозрачните листове са окачени по начин, който позволява нежно движение в отговор на въздушни течения или умишлена намеса от публиката.

"Разкритата прозрачност“ има за цел да провокира интроспекция, насърчавайки зрителите да изследват възприятията си за мъжкото тяло, предизвиквайки обществените норми и прегръщайки красота в уязвимостта. Взаимодействието на прозрачност и движение приканва към съзерцание върху темите за идентичността, себеизразяването и сложността на човешкото съществуване.

Показвайки мъжката гола форма на прозрачна хартия, работата се стреми да отпразнува изразите на мъжествеността, да насърчи позитивността на тялото и да предостави платформа за смислени разговори относно пола, идентичността и обществените конструкции.

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура” по програма 

"ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види