2 / 8

Жените, които промениха света, но не познаваме

Ада Лъвлейс

Ада Лъвлейс е дъщерята на популярния британски поет – лорд Байрон. Но не наследява таланта и професията на баща си. Лъвлейс е първият в света компютърен програмист. Днес гледаме на компютрите като изобретение на новата ера. Истината обаче е друга - хората експериментират с "изчислителни машини" още от средата на 19. век. От ранна възраст Ада се откроява с математически талант. Професор от Кеймбридж определя заложбите й като гениални и я взима като сътрудник за проектиране на компютърни машини, които могат да решават математически проблеми. Неговото протеже – Ада, прави няколко предложения за програмиране на машините за изчисляване на конкретна последователност от числа. Освен тези идеи, тя допуска, че биха могли да стигнат и по-далеч. Ада предвижда, че машините могат да правят всичко – от създаване на изображение до композиране на музика. И се оказва права.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види