Снимка: The Museum of Human Evolution of Burgos

Случайно ли сме на Земята?

Проучване опровергава теориите за влиянието на климатичните промени върху появата на нов живот

Как се е зародил човешкият вид е въпрос, който вълнува поколения наред, а хипотезите, които е породил, са основа за много на брой теории и вярвания. Те се основават както на наука, така и на религия. Доскорошни проучвания сочат, че климатичните условия са от решаваща важност за възникването на живот.

Учени от университета "Джордж Вашингтон" в САЩ се заемат със задачата да опровергаят теорията за зависимостите между климатичните промени и възникването на живот. В резултат от проучването си те заключват, че климатичните промени не са били движеща сила за еволюцията на човека, както смятат много специалисти, съобщи Лента. По мнението на авторите на изследването, появата на древните хора е станала случайно.

Родът Хомо, към който принадлежи съвременният човек, се е появил преди 2,5-2,8 милиона години, заедно с възникването на други животински видове, когато имало взрив във видообразуването. Смята се, че това e станало възможно благодарение на глобални климатични промени. Изчезнали са едни хабитати и са възникнали други, а това е предизвикало появата на нови видове. Американски учени създават модел на еволюционното развитие на живота на Земята без въздействието на външни фактори.

Оказва се, че по време на еволюцията случайно може да се стигне до взривове във видообразуването. При това по мащабите си те са сравними с онзи, който води до появата на човека. Учените са на мнение, че родът Хомо се е появил без въздействието на климатични промени.

Авторите на изследването предполагат, че бъдещи проучвания ще допринесат за установяване на причините за появата на определени човешки характеристики, свързани например с по-големия мозък. 

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види