Когато слънчевата светлина премине през ледените кристали, тя се пречупва на 22 градуса, преди да достигне до очите на наблюдаващия.

Снимка: Cornelia Savva

Три слънца в небето

Рядко природно явление създаде илюзия за три слънца в небето на Северен Китай.

От двете страни на Слънцето се виждаха неговите отражения. Оптическата илюзия се появява, когато светлината взаимодейства с ледени кристали в атмосферата. 

Кадрите са заснети вчера в Хулунбуир, Вътрешна Монголия. Трите слънца са се появили на небето два пъти през деня, като сутринта те са се задържали два часа. 

Явлението се наблюдава обикновено когато Слънцето е ниско над хоризонта. Фантомни слънца може да се появят навсякъде и по всяко време от годината, но са по-характерни за месеците януари, април, август и октомври. В миналото явлението е смятано за лошо предзнаменование. 

Официалното име на явлението е антелион. За да бъде наблюдавано, температурата трябва да е много ниска, а въздухът да е изпълнен с облаци, пара и ледени кристали. Шестоъгълните ледени кристали трябва да са плоски и с диаметър над 30 микрометра. Освен това плоската им страна трябва да е ориентирана хоризонтално.

по БТА

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види