"No Territory", Петър Чиновски

No Territory

Изложбата "No Territory” на Петър Чиновски може да бъде видяна от 12.10 - 01.11 в галерия Little Bird Place

Проектът на Петър Чиновски "No Territory” е метафора за серия от феномени, пряко свързани с желанието и потребността ни да комуникираме реалността – да я съпреживяваме и да се ориентираме в нея. Общото между тези феномени е опитът за "превод“ или "картографиране“ на събития, усещания и обекти. Опит, който майсторски ни съблазнява със своята привидна лекота и организирана схематичност, но, едновременно, някак мнимо и ловко, изгражда непреодолима дистанция в способността ни изцяло да обхванем същината на изплъзващото се битие.

"No Territory", Петър Чиновски

"No Territory", Петър Чиновски

Независимо дали споделяме изживяване със свой приятел, дали надничаме в спомените си, за да се подсетим кои сме или просто направляваме маршрута си по географска карта, нашето общуване с реалността е дефинирано от удобствата и ограниченията на метода за "пренос на информация“. Езикът все не ни достига, за да изобразим всеистинно разбиранията и усещанията си за дадена случка или ситуация – но когато разказваме на приятели, социалният договор изисква да приемем, че проумяваме напълно. Паметта ни притежава благородното свойство да забравя, тя в някакъв смисъл "картографира“ нашето минало – така "кои сме ние“ е просто компилация от малко спомени и отношението ни към тях. Идентично, географската карта схематично обобщава реалния пейзаж, за да ни помогне да се ориентираме в него – каквото правят езика, паметта ни и много други елементи от нашето същество и социален живот.

"No Territory", Петър Чиновски

"No Territory", Петър Чиновски

С изложбата си Петър Чиновски насочва вниманието ни именно към дистанцията между абсолютната реалност и методите ни за комуникация на тази реалност. Прави го с изненадващо разнообразие от изразни средства, без никакъв намек за досадна социална критичност или изфабрикуван морализаторски тон. Напротив, авторът интерпретира темата открито, с внимателно съждение за мястото и смисъла на всеки елемент в художествения синтаксис на проекта. С ясното съзнание, че периметърът на третираните въпроси е "ничия територия“, а всяка подобна територия е пълноценно пространство за обмяна на идеи и възприятия.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види