Снимка: Thomas Millot

Днес отбелязваме Световния ден за опазване на околната среда

Днес се отбелязва Световният ден за опазване на околната среда. Мотото за деня е "Замърсяването на въздуха". Никой не е застрахован срещу проблема - девет от десет души на планетата дишат замърсен въздух, предупреждават от ООН. Според Световната здравна организация (СЗО) резултатът е разрастваща се глобална здравна криза, която причинява около 7 милиона смъртни случая годишно.

Изгарянето на изкопаеми горива за енергия, транспорт и промишленост съществено допринася за замърсяването на въздуха и е основен източник на затоплящите планетата емисии на въглероден диоксид. Справянето и с двата проблема може да донесе значителни ползи за общественото здраве.

По случай Световния ден за опазване на околната среда вижте няколко факта, свързани със замърсяването на въздуха:

Замърсяването на въздуха убива 800 души на час или 13 всяка минута. Годишно мръсният въздух отнема живота на три пъти повече хора, отколкото маларията, туберкулозата и СПИН, взети заедно.

Едни и същи замърсители допринасят както за климатичните промени, така и за локалното замърсяване на въздуха - саждите и метанът.

Петте основни източника на замърсяване на въздуха са:

- изгарянето на закрито на изкопаеми горива, дърва и други биомаси за готвене, отопление и осветление

- промишлеността

- транспортът, в частност превозните средства с дизелови двигатели

- земеделието - добитъкът, отделящ метан и амоняк, и изгарянето на земеделски отпадъци

- изгарянето на открито на отпадъци в сметищата

Замърсяването на въздуха на закрито причинява около 3,8 милиона преждевременни смъртни случая годишно, повечето от които в развиващите се страни. Около 60 процента от тези смъртни случаи са сред жени и деца.

Деветдесет и три процента от децата по света живеят в райони, където замърсяването на въздуха надвишава насоките на СЗО. През 2016 г. инфекции на дихателните пътища са отнели живота на 600 000 деца под 15-годишна възраст.

Замърсяването на въздуха е отговорно за 25 процента от смъртните случаи от исхемична болест на сърцето, 43 процента от хронична обструктивна белодробна болест и 29 процента от белодробен рак. При децата замърсяването на въздуха се свързва с по-ниско тегло при раждането, астма, злокачествени заболявания в детска възраст, затлъстяване, аутизъм.

Деветдесет и седем процента от градовете в страните с ниски и средни доходи с над 100 000 жители не покриват минималните стойности за качество на въздуха, препоръчани от СЗО.

Около 25 процента от градското замърсяване на въздуха от фини прахови частици се дължат на трафика, 20 процента - на изгарянето на закрито на изкопаеми горива за домакински нужди, и 15 процента - на промишлени дейности.

Животът на 1 милион души може да бъде спасен всяка година, ако бъдат изпълнени целите за намаляване на замърсяването на въздуха до 2050 г., заложени в Парижкото споразумение за климата от 2015 г.

В 15-те страни, които отделят най-големи количества парникови газове, разходите за обществено здравеопазване в резултат на замърсяването на въздуха надхвърлят 4 процента от брутния вътрешен продукт.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види