Снимка: Roi Dimor

1 процент от българското население е съставено от граждани на страни извън ЕС

Към 1 януари 2018 г. у нас са пребивавали около 71 000 граждани на страни извън ЕС, което е около 1 процент от българското население, наброяващо 7 050 000 жители към въпросната дата. Това показват данни от анализ на Евростат за миграционните процеси в страните на общността към 1 януари 2018 г.

В същото време в страната ни са пребивавали и около 13 хиляди граждани на страни от ЕС-28, което съставлява едва 0,2 процента от българското население.

Регистрирани са и 1 870 чужденци, които са пребивавали без поданство у нас.

В Топ 5 на страните, които са имали най-много жители пребиваващи у нас, най-многочислена е била групата у нас с произход Русия - около 22 000 души. Следващите по численост са представители на Турция и Сирия - по около 12 800 души, на Украйна - около 6 000.

В същото време страната ни е била сред държавите в общността със сравнително нисък миграционен натиск през последните една-две години - през 2018 г. общо 2 536 лица са потърсили закрила у нас, като само на 317 е бил предоставен статут на бежанец, а отказ са получили 1 362 лица.

За първия месец на тази година у нас са потърсили закрила само 147 души, като на 26 от тях е бил предоставен статут на бежанец.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види