Dozen Arts: Колективната памет на българското битие

Смелостта да се противопоставим на статуквото

Александър Лазарков, "Парче от таван", "Холен обелиск", "Бюфтетът на баба ти"

Част от поредицата "Отпечатък от мъгла“

Концепцията зад тези обекти е дълбоко свързана с обществото ни и как историческите периоди, в които мебелите са възникнали, оставят трайно въздействие върху всички нас. Говорим за колективна памет, която се предава чрез травматични преживявания и психологическо потисничество, влияещо на поведението и менталитета на обществото. Тази потиснатост продължава да влияе на нашия ежедневен живот, формирайки основата на нашето съвременно съществуване.

Самите обекти имат разрези и продупчвания, символизиращи изчезването на миналата епоха. Въпреки това, те също притежават материална стабилност и служат като основа за нови средства като 3D печат, осветление и мотори. Чрез тези обекти се визуализира изминалото време от 1989 г. До днес. Лично мой стремеж беше да разбера и да оценя структурната цялост на всеки елемент, като в същото време признавам дълбоко укоренилия менталитет, свързан с неговото визуално присъствие.

Обединявам два съвсем различни материала от две епохи,съчетавайки ги, за да създадат обект, който бихме смятали за съвременен. Въпреки материалите са крайно различни, динамиката на всеки обект изглежда странно естествена – визуализация, която отразява противоречията на нашето сегашно съществуване.

 

Ванеса Митева, "Битие"

'ниската' и 'висока' култура се вплитат в българското битие

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура” по програма 

"ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види