"Записки по българските орхидеи"

Записки по българските орхидеи

Изложба и представяне на каталог на Любен Домозетски

Изложбата "Записки по българските орхидеи“ е резултат от реализирането на една книга: Орхидеите в България. Записки и рисунки от Любен Домозетски. Изданието представя фототипно ръкопис, създаден в периода 2022 – 2023 г.

Този съвременен ръкопис е вдъхновен от научни пътешествия и екзотични експедиции, които учените през XIX и началото на ХХ век предприемат до различни части на света. Често пъти техните наблюдения с жив и увлекателен език са документирани върху ръкописно написани дневници, а рисунки – дело на самите учени или на придружаващ ги художник – онагледяват и пресъздават видяното.

Днес, когато съществуват много възможности за документиране на наблюденията и вербализиране на знанието, авторът на ръкописа се обръща към този архаичен модел, за да ни представи една вълнуваща и интересна "територия“ – диворастящите орхидеи в България. Следвайки актуални изследвания по темата и основавайки се на авторитетни публикации и база данни, изкуствоведът, художник и естествоизпитател Любен Домозетски разширява интересите си в областта на ботаниката, натрупвайки лични наблюдения и опит в откриването и разпознаването на тези интересни растения.

Впоследствие с молив и бои в ръка систематизира наблюденията си в ръкопис, който представя с кратко описание и с рисунки всички диворастящи видове орхидеи у нас. Откритията не закъсняват и освен публикуваните и известни за страната видове, авторът включва още няколко открити за първи път в България орхидеи. Именно в "полевия дневник“ на техния откривател те за първи път са представени и тяхното първо публично съобщение е в рамките на изданието и на събитието. Изложбата представя репродукции с избрани от автора страници от този дневник, а на откриването на изложбата фототипното издание на ръкописа ще бъде официално представено. Самият дневник също е включен като обект в експозицията, а допълнителни материали и произведения онагледяват природоизследователските интереси на автора, които се визуализират в серия от научни илюстрации.

Откриването ще се състои на 25 април, от 17:00 ч, в Национален природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН), зала Ботаника.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види