Снимка: Mike Petrucci

Суперлуната днес ще е най-голямата и най-ярката тази година

Звездобройците, които с носталгия си спомнят за лунното затъмнение от миналия месец, днес ще могат да се възхитят на "суперснежна луна".

На 19 февруари луната в пълнолуние ще изглежда най-голяма и ярка за 2019 г., защото орбитата й ще е най-близо до Земята - на около 356 800 км. 

Днешната суперлуна е втората за годината след януарската "кървава вълча суперлуна".

Пълнолунието през февруари се нарича "снежна луна" или "гладна луна", защото през този месец са най-тежките снеговалежи, а и е краят на зимата, когато храната е намаляла. 

Суперлуна се нарича пълната луна, когато се намира на по-малко от 364 000 километра от Земята. Тогава естественият ни спътник изглежда с 14 процента по-голям и с 30 процента по-ярък от "микролуните" - термин, използван за най-отдалечената точка по орбитата на около 405 500 км от Земята. 

"Следващата суперлуна ще е "червеева" - на 21 март, на няколко часа от началото на пролетта. 

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види