Снимка: iStock

Заекването може да се дължи на хиперактивност на мозъка

Учени от института за когнитивни изследвания и невронауки "Макс Планк" в Лайпциг и Медицинския институт към университета в Гьотинген установиха, че дефектите в говора са предизвикани от десинхронизираното функциониране на някои рецептори в двете полукълба на мозъка.

При това едното полукълбо на мозъка у хората, които по рождение имат дефекти в говора, винаги функционира по-активно от другото. Това усложнява формирането на речта и е свързано с проблеми при произношението. 

Изследването на структурите и активността на мозъка у заекващи хора показало, че що се отнася до съдържанието на нервни влакна, дясното полукълбо се отличава съществено от лявото. По мнението на учените, хиперактивността на отделни мозъчни зони, които обработват и планират речта, и на моторния кортекс на лявото полукълбо на мозъка може да предизвика дефекти в говора. 

Симптомите на говорния дефект се откриват лесно, но засега причините за това спонтанно блокиране на нормалната реч не могат да се изследват докрай. 

по БТА

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види