Снимка: Mikael Kristenson

Пчелите обичат нездравословни храни

Пчелите, подобно на хората, са склонни да "налитат" на нездравословни продукти - откритие с потенциално неблагоприятно въздействие върху глобалната хранителна продукция, според резултатите от американско изследване. 

Тестове, направени от специалисти от университета на Илинойс, показват, че пчелите предпочитат да събират захарен сироп, примесен с фунгицида хлороталонил, пред "чиста" храна. 

Редица предишни проучвания свързват фунгицидите с глобалното намаляване на популациите на медоносните и дивите пчели, които играят важна роля в опрашването на посевите. Въпросните препарати за борба с гъбични заболявания не само оказват неблагоприятно въздействие върху пчелните популации, но и подсилват токсичността на пестицидите и унищожават полезните гъбички в кошерите. 

"За нас беше изненадващо да установим, че пчелите харесват някои вредни фунгициди. Изглежда насекомите, подобно на хората, са склонни да налитат на храни, които могат да им навредят", казва ръководителката на изследователския екип Мей Беренбаум. 

За целите на изследването специалистите са тествали чист захарен сироп и захарен сироп, примесен с три фунгицида и два хербицида в различни концентрации. 

Изследователите са установили, че тестваните пчели налитат на сиропа с фунгицида хлороталонил и избягват или остават безразлични към другите два. В тестовете с пестициди насекомите са проявили предпочитание към масово използвания хербицид глифозат.

"Откритието е тревожно не само заради неблагоприятния ефект за пчелните популации, но и заради потенциално опасното въздействие върху глобалната хранителна продукция", допълва Беренбаум.

по БТА

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види