Снимка: John Hult

Как климатът влияе на здравето

Климатичните промени нанасят сериозни вреди на здравето на милиони хора по света. Екстремните горещини, природните бедствия, алергиите, замърсяването на въздуха, недохранването са сред основните проявления на глобалното затопляне, обуславящи глобалната здравна криза. 

Изследването е осъществено от специалисти от 26 институции от цял свят, сред които университети, Световната здравна организация (СЗО) и Световната банка, и е базирано върху 40 показателя за здравето и климата.
Изследователите са установили, че производителността на труда на заетите в земеделието в редица страни по света - от Индия до Бразилия, е намаляла с 5,3 процента между 2000 и 2016 г. Причината са непоносимите горещини, "изсмукващи" силите на работниците. 

За посочения период броят на климатичните бедствия се е увеличил с 46 процента, застрашавайки здравето на 125 милиона души, най-вече на възрастните хора. Сред здравните последствия в резултат на топлинни вълни например са инсултите и бъбречната недостатъчност вследствие на обезводняване. На фона на тази "мрачна картина" специалистите откриват и "искрица надежда" - за посочения период броят на свързаните с бедствия смъртни случаи не се е увеличил. 

Авторите на проучването отчитат още, че през 2016 г. икономическите загуби, свързани с екстремни климатични проявления, възлизат на 129 милиарда долара, като сумата не включва разходите за влошено здраве. 

Според изследователите инфекциозните заболявания също се разпространяват. Броят на случаите на треска денга - най-бързо разпространяващата се в света заразна болест, почти са се удвоявали през всяко десетилетие след 1950 г. В наши дни заболяването засяга 100 милиона души годишно. 

Броят на хората, страдащи от недохранване в 30 страни в Азия и Африка, се е увеличил от 398 милиона през 1990 г. на 422 милиона през 2016 г. 

Очаква се климатичните промени да се отразят неблагоприятно и върху земеделската продукция. Специалистите изчисляват, че повишаване на температурите с 1 градус Целзий е свързано с 6-процентен глобален спад в добива на пшеница и 10-процентен спад в този на ориз. 

В доклада се посочва също, че минимум 800 000 смъртни случая годишно сред милионите, причинени от замърсяването на въздуха, са свързани с изгарянето на въглища. 

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види