Любен Домозетски

Адам дава имена на животните и растенията

Изложба на Любен Домозетски

Това е пета самостоятелна изложба на Любен Домозетски, представяща произведения, създадени през последните 6 месеца. За разлика от всички предходни изяви на автора, в които преоблава темата за научната илюстрация, в настоящия проект художникът насочва своето внимание към произведения, доближаващи се повече до традициите на иконописта. Отново присъстват неизменните растения и животни, които винаги силно са интересували Любен Домозетски, но те са решени в нов визуален контекст, с нов поглед. В произведенията се засягат теми като одомашняването и култивирането, за първи път в живописта на автора се появяват саксийни растения, но също и така продължение на интерпретациите на библейски теми и мотиви, размишелния върху определението "иконно“ и "олтарно“, темата за възприемането на собственото тяло, изкушението, противопоставяне на земното и небесното.

Също така в част от творбите художникът развива започнатата в предходната си изложба интерепретация на керамични произведения и пресъздадването им в живопис. Освен преобладаващите работи с темпера върху дърво – особено характерни за творчеството на Домозетски, са представени и експерименти с акварел, рисунка и маслена техника. Името на изложбата е възприето от наименованието на една от представените творби, имаща ключово място в разбирането на основните стилово-пластични и иконографски източници, които оказват влияние върху творчеството на Домозетски, и помагат да бъде намерен ключ към често пъти силно зашифрованите послания, отправени от художника.

Изложбата ще бъде открита на 22 февруари, от 18:00 часа, в галерия Little Bird Place.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види