Снимка: Ravi Jethva

Популацията на насекомите е намаляла с една трета

Учени от Мюнхенския технически университет установиха, че популацията на насекомите в много региони на света е намаляла с една трета.

Това се дължи на влиянието на човешката дейност върху биосферата. Загубата на много видове насекоми се дължи не само на интензивно обработваните с инсектициди земеделски площи. Тя е налице в горите и в охраняемите природни територии.

Изследователите събрали насекоми от около 2700 вида на 300 участъка. Оказало се, че броят на насекомите от много видове за последното десетилетие силно се е съкратил. А много от редките видове вече не се срещат на териториите, които са обитавали преди това. От 2008 година насам биомасата на членестоногите в горите е намаляла с 40 процента, а на пасбищата се е снизила до една трета от предишните й стойности.

Изчезването на насекоми се регистрира във всички видове гори, изучени от изследователския екип. По думите на учените това явление е неочакван и тревожен признак, който може да има много пагубни последствия за човечеството. 

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види