Снимка: Scott Rodgerson

Фън-Шуй за спокоен задгробен живот

Фън-Шуй е древно китайско изкуство, което през последното десетилетие се превърна в популярен начин хората да решават своите тревоги. Книгите по въпроса как да бъдем по-здрави, като подредим дома си по Фън-Шуй, как да ни провърви в работата ако подреждаме бюрото си по Фън-Шуй и какво точно по Фън-Шуй да направим, за да подобрим блогосъстоянието си, са сред най-популярните и продавани книги в секция "Езотерика и духовни учения".

Всъщност Фън-Шуй възниква като учение с цел решаването на далеч по-философски проблеми, правейки връзка между съдбата на човека и заобикалящата го среда. Концепцията и развитието на Фън-Шуй могат да бъдат проследени няколко хиляди години назад във времето. Появява се за пръв път в епохата, в която човекът се заселва по земите на Азия и се захваща с отглеждането на животни и култивирането на семена. Първоначално Фън-Шуй се използва за разпознаване на най-благоприятните места, на които роднините да бъдат погребани. Важна задача по това време е предците да бъдат погребани на подходящо място, което да бъде разположено далече от вятър и вода, откъдето всъщност идва и името му, означаващо буквално “вятър и вода“.Гроб с добър Фън-Шуй е предпазен от влиянието на течащи води и въздушни течения, за да няма болести в следващите поколения. Задължително трябва да бъде огрян от слънчева светлина, защото в противен случай поколението на починалия ще бъде нещастно (по неясни причини). Избягват се планински хребети и върхове, което може да предизвика нещастен живот за поколението. Място с тънка почва също не е добро решение. Диви треви и плевели не трябва да растат в близост до гроба, затова трябва да се плеви редовно около него. По този повод в Китай има ден за плевене и чистене на гробовете в началото на април. Вярванията на последователите на Фън-Шуй е, че спазването на всички тези правила може да предпази поколението на погребания и да донесе мир, здраве, спокойствие, благоденствие и други, все положителни неща.  

В по-късните години изкуството Фън-Шуй се използва за определяне на места за дворци, обществени паметници и публични сгради. Дори цели градове са проектирани и построени според основните концепции на Фън-Шуй. Такъв пример е сградата на Китайската банка в Хонг Конг с цел бизнесът да бъде увенчан с успех и работещите в нея да се развиват успешно.

Практикуването на Фън-Шуй се превръща в неразривна част от китайската култура и начин на живот до времето, в което комунизмът го отрича заради мистичните му и изотерични елементи.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види