Снимка: Annie Spratt

Мъдрост от вековете: легендата за синята пеперуда

Сините пеперуди са обвеяни с мистицизъм заради преданието, че ако видиш такава, носело щастие и късмет. Така поне вярват някои източни народи и плод на тяхната мъдрост е тази древна легенда, която ще ви разкажа:

Преди много години един човек останал вдовец и трябвало сам да се грижи за двете си дъщери. Момичетата обичали учението, били умни и много любопитни. Непрекъснато задавали въпроси на баща си, който понякога успявал да отговори, но въпросите ставали все по-сложни и той се опасявал, че не винаги може да отговаря правилно. Затова решил да изпрати момичетата при един мъдрец за известно време, който, без колебание, да отговаря на всички им въпроси.

Двете сестри обаче решили да устроят капан на мъдреца, за да се уверят в неговите знания, като му зададат въпрос, на който да не може да отговори. Но какъв да бъде той? Момичетата мислили, мислили, най-накрая по-голямата излязла навън, хванала една синя пеперуда и я скрила в престилката си. На сестра си казала:

"Това ще бъде тайното оръжие, с което да измамим мъдреца. Ще държа пеперудата в ръце и ще го попитам дали е жива или мъртва. Ако каже, че е жива, ще я стисна и убия. Ако отговори, че е мъртва, ще разтворя ръце и тя ще излети. Така неговият отговор винаги ще бъде грешен."

По-малката сестра се съгласила, двете отишли при мъдреца и го попитали:

"Мъдрецо, може ли да кажеш дали пеперудата, която държа, е жива или мъртва?"

Мъдрецът се усмихнал под мустак и рекъл:

"Зависи от теб, тя е в твоите ръце."

Така е и с живота, приятели, ние решаваме какво да правим с него. Може понякога да грешим, но щастието е в нашите ръце, изборът и отговорността също.

по okdiario.com

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види