Снимка: Lizzie

Тъмната материя стана още по-тъмна

Международен екип от астрономи под ръководството на Ричард Маси от университета в Дърам, Англия, опроверга "осветяването" на тъмната материя, т.е. съществуването на негравитационно взаимодействие между "буци" невидимо вещество.

През април 2015 г. астрономи оповестиха, че открили признаци за негравитационно взаимодействие в тъмна материя в галактичния куп Абел 3827, който се намира на разстояние 1,3 милиарда светлинни години от Земята. Учените изследвали разпределението на масата в 
четирите сблъскващи се галактики, използвайки ефекта гравитационна леща, когато обект изкривява траекторията на светлинните лъчи. Предполага се, че в центровете на галактиките има хало от тъмна материя. Именно с него се обяснява кръговото движение на звезди около ядрото на галактиката. Три "буци" тъмна материя съответствали на разположението на три галактики, но при движението си четвъртата "буца" изоставала на 5000 светлинни години от разположената край нея галактика. По мнението на учените, това показвало, че в тъмната материя има не само гравитационни сили, а и някакви други взаимодействия. 

В настоящото изследване астрономи използвали мрежата от радиотелескопи АЛМА (ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) и телескопа VLT (Very Large Telescope) в Чили. Това им позволило да направят по-детайлна спектроскопия на галактиките. Оказало се, че местоположението на халото в галактиките съответства на модел, според който тъмната материя взаимодейства единствено посредством гравитацията.

По преценки на космолози, тъмната материя съставлява 22 процента от цялата маса на Вселената, други 74 процента се падат на тъмната енергия, а останалият дял - на видимото вещество. Тъмната материя не взаимодейства с обичайните вещества чрез електромагнитни и други полета, а посредством гравитацията. Заключенията за съществуването й са въз основа на следене на астрономически обекти, чието поведение сякаш е подвластно на влиянието на скрита от директните наблюдения маса. Досега не са открити частици, от които да е съставена тъмната материя.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види