Източник: world-theatre-day.org

Честит международен ден на театъра

27 март е Световният ден на театъра, като за такъв е установен през 1961 година на IX конгрес на Международния театрален институт към ООН (International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 март се отбелязва именно, защото е прието, че "театърът е средство за взаимно разбиране и укрепване на мира между народите".

Дейността на Международния театрален институт към ООН съгласно неговия устав е свързана с укрепване на мирните отношения между различните националности, на разширяване на творческото сътрудничество между всички участници в театралния процес.

Първото международно послание в чест на Международния ден на театъра е написано през 1962 г. от френския писател Жан Кокто (1889—1963). Днес Международният театрален институт към ЮНЕСКО е най-голямата световна организация, свързана с изпълнителски изкуства, в която са представени повече от 100 страни.

Думата "театър" произлиза от древногръцката theatron (θέατρον), което означава "място, където творят". Исторически данни сочат, че първата театрална постановка е поставена в Египет и била посветена на бог Озирис, която може би било и зараждането на вековната и трудна връзка между театъра и религията.

Ето и част от първата реч, посветена на този ден от Жан Кокто:

В природата на театъра е да създава този парадокс – историята, която отминава, се деформира и в същото време се формира митологичното, и те имат само истината, която се заражда на сцената.

Световният ден на театъра отбелязва невероятния брак между единственото и множественото, между обективното и субективното, съзнателното и несъзнателното, които идват да покажат на света необикновените творения, които е създал. Много от разминаванията в света са резултат от отчуждението на умовете и бариерата на езика: това са тези разминавания и тази бариера, която огромният и сложен механизъм на театъра се е постарал да преодолее.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види