Снимка: Sam Manns

Кой и защо има въображаеми приятели?

Ако сте деца на 90-те, то най-вероятно сте гледали "Foster’s House of Imaginary Friends". В детското по Cartoon Network въображаеми приятели живеят в реалния свят на 8-годишното момче Мак и заедно минават през редица изпитания. Сериите чудесно илюстрират как малкото момче намира опора в тях, защото те му дават сигурност и правят възприемането на света по-лесно. E, oказва се, че не само децата имат развита фантазия до таково ниво, ами е доста срещано и сред възрастните. Нека разгледаме кой и защо има въображаеми приятели. 

Какво е тулпа?

Известно е, че тибетските мистици отдавна пробвали да създават самостоятелни тулпи – същество или друг обект, който се появява благодарение на мислите и заживява свой собствен живот. На запад тази традиция е била донесена от пътешественика Александра Давид-Неел. В книгата си "Тибет: магия и тайна" тя описва опит за създаване на тулпа.

Дълги години тази практика не излиза извън средите на любителите на езотериката, докато през 2009 г. внезапно анонимни потребители започват да споделят за своите експерименти около създаването на въображаем приятел. И съвсем скоро тулпите стават популярни в Reddit, появяват се безброй съветници и гидовници, сайт www.tulpa.info и редица други групи по цял свят.

Как се създава тулпа?

Според ръководствата схемата е следната – първо се измисля външният вид (най-добре да се нарисува на лист), после се записват черти на характер, за да се използват за представата на сцени, в които тулпата ще извършва някакви действия. На някои им отнема броени дни, на други седмици, активно съсредоточаване, докато не усетят или чуят гласа на своята тулпа.

Например тулпамансерът (гостоприемникът) усеща силни емоции без каквато и да е било причина. Или пък усеща тъпо главоболие. Тогава може да започне "комуникация" като задава въпроси – един сигнал болка означава "да", два последователни - "не". Важно е в този период човекът да се прислушва в тулпата и нейните уникални реплики и сигнали. В противен случай ще се получи тулпа без воля – тя ще се подчинява на своя гостоприемник, но няма да има своя личност.

Някои съветват да се поработи в посока създаване на въображаемо място, където ще се среща гостоприемникът със тулпата си. Също така в гидовниците неколкократно се споменава да не се измисля същество с външност на конкретен човек или на измислен герой от киното или детските. Първо, защото всеки образ носи, конкретни черти на характера, които тулпата приема. Второ, да се измисля тулпа по образ и подобие на жив (или покойник) в обществото се счита за неетично и опасно за психиката.

Тулпите и секса

Като всяко нещо и при това движение се стига до крайности. По-голямата част от общността осъжда тези, които използват въображаемите си приятели за това, защото го смятат за принудително – тулпата няма органи и хормони, които отговарят за появата на даденото желание. Но има и други мнения – след като се "извърши" актът, тулпата може да запомни приятното преживяване от оргазъма и следващият път да го поиска сама. Очевидно, че сексът с тулпата се случва във "въображаемия свят", а на практика гостоприемникът просто... маструбира.

Кой си създава тулпи?

Изследване показва, че 75% от тулпамансерите са мъже, а 25% - жени. Последните най-често създават тулпа от противоположния пол, но не с романтични намерения, а по-скоро за да изследват своята идентичност. Болшинството гостоприемници живеят в Канада, САЩ, Австралия, Източна Европа и Русия. Средната възраст е 19 – 25 г.

Съществуват две школи – психологична (по-голямата част) и метафизична. Първите смятат, че създаването на тулпа е възможно благодарение на спецификата на работа на човешкия мозък – неговата мултифункционалност и гъвкавост позволяват с постоянство да се постигат подобни резултати. Втората школа вярва, че това е паранормално явление – тулпите се появяват от друг свят.

Как трябва да се отнасяш към тулпата?

Причината хората да си създават тулпи е продиктувана от самотата. В повечето случаи се възприема като добър приятел, който няма човешки облик, а по-скоро е гигантско пони, птица, дракон и т.н.

Общността следи изкъсо дали гостоприемникът се отнася правилно към своята тулпа. Смята се, че тулпата може да се обиди, ако не й обръщаш достатъчно внимание, или се държиш посредствено с нея. Във всички гайдове предупреждават, че създаването на тулпа не е просто експеримент, а поемане на огромна отговорност. Защото ако една тулпа бъде захвърлена, последствията могат да бъдат непредсказуеми – тя започва да моделира сама характера си и е способна да побърка гостоприемника си.

Гласове и шизофрения

При това начинание е важно да се разграничава патологичното от нормалното. Гостоприемникът трябва да е адаптивен и да продължава да води нормален живот – да общува с хора, да се грижи за себе си, да ходи на работа. Но не всички успяват – започват да чуват гласове, получават дисоциативно разстройство на личността (човекът има няколко личности) или започват да виждат тулпата да се разхожда в реалния живот на улицата.

Тулпите са закономерно явление за едно поколение отшелници. Те предпочитат да следват туториъли, за да си създадат приятел, отколкото истински приятел в реалния живот – някой, на когото могат да споделят, да спорят, да търсят съвет или да имат сходни интереси. Колкото и да искат гостоприемниците своенравни тулпи, на практика искат приятел, с когото да се влеят в едно. И за жалост, наблюдавайки количеството хора във 4chan, Reddit и др., излиза че това чувство е гигантско.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види