Снимка: Jenn Evelyn-Ann

Брат. Сестра. Приятели от началото до края. Или врагове

Поведенческите модели, които проявяваме като деца в семейството си, се отразяват в семейството, което ще формираме като големи хора

Хората казват, че приятелите са начина на съдбата да компенсира за семейството. Защото семейството е едно от малкото неща от пакета, с който разполагаме при своето раждане. Без възможност за замяна. За добро или лошо. Значима част от семейните отношения са братята и сестрите – и когато ги има, и когато ги няма. Психолозите са посветили години наред проучвания и изследвания по темата за взаимоотношенията между братята и сестрите и трайните връзки, които формират помежду си, както и влиянието, което тези отношения оказват върху по-нататъшния ни живот.

Приятели от началото до края

Приятелствата могат да идват и да си отиват, но винаги сте свързани със своите брат или сестра. Тази връзка често бие рекорда за най-дългогодишна в живота на човека. Отношенията между братята и сестрите са автентични. В най-добрия случай растат в една и съща среда, споделят същите родители и общи спомени и преживявания. Винаги имат за какво да говорят. Могат да споделят и да се съветват едни с други. Познават се добре. Могат да се карат, малко да се мразят или да се обичат до смърт. Братята и сестрите са нашето родословно дърво. Те са част от това кои сме ние. Обединява ги обща история, която прави връзката между тях уникална и безценна.

Ето защо, ролята на тези взаимоотношения е изключително важна за развоя на събития в живота на човек. Колкото и да са красиви и полезни тези аспекти от семейната среда и незаменимите "приятели за цял живот“, има и някои проблемни аспекти.

Често децата в едно семейство са поставяни погрешно от родителите във взаимна и безспирна конкуренция. Винаги има един, който е по-добър отличник, по-добър спортист или по-популярен в училище. Винаги има друг, който се нуждае от по-голяма родителска подкрепа, по-труден характер е или е по-глезения любимец от двамата.

Ако сте родител

Винаги се стремете към демократично управление. Не фаворизирайте никое от децата си. Поставяйте ги на едно ниво и им показвайте, че е възможно дори любовта ви към тях да е в равни количества, тя може да бъде различна. Имате право различно да обичате децата си, разбира се. Те са различни човешки същества – имат различни способности, различни качества и недостатъци, различни проблеми. Просто нека знаят, че вие сте на разположение за всеки от тях, колкото за единия, толкова и за другия. А ако има и трети, и четвърти – това важи и за тях. Показвайте им колко важно е да са партньори, да бъдат приятели. Окуражавайте ги да работят в екип и да компенсират един на друг липсите си при изпълнение на дадена задача. Спазвайте добрия тон и проявявайте уважение към всички свои деца.

Ако сте едно от децата в семейството

Вашите брат или сестра са най-близките ви хора. Понякога, колкото повече време минава, толкова повече се отдалечавате един от друг, появяват се нови, по-близки, избрани от вас приятели. Тези, за които ви се струва, че ви познават по-добре от вашите кръвни роднини. Но не забравяйте важността на това да имаш общи корени с някого. Не забравяйте, че именно благодарение на опита, който имате като деца заедно, до голяма степен вие сте човека, когото сте днес. Научили сте се да делите (или да не делите). Да се борите. Да бъдете толерантни. Да бъдете себе си. Заедно, вие сте се учили да бъдете хора, да се уважавате взаимно, да бъдете колектив или точно обратното – опоненти.

Пренасяне на конфликтно поведение в "новото“ семейство

В изследване, проведено през юни 2013 г. от Университета в Кентъки, Фатима Шалаш и нейните сътрудници Нейтън Ууд и Трент Паркър, специалисти по семейни взаимоотношения, доказват, че романтичните взаимоотношения между хората отразяват техните (настоящи и минали) най-близки, братски методи за разрешаване на конфликти в семейната среда.

Шалаш и нейният екип се съсредоточават върху добре позната система за класифициране на конфликтите, използвайки категориите компромиси, избягване и атака. Както вероятно може да се предположи само от гледна точка на това, компромисът е метод за разрешаване на конфликти, а атаката е агресивна и оскърбителна. Избягването, макар че може да позволи период на размисъл между разгневените партньори и да осигури време, в крайна сметка отклонява въпроса и прекъсва връзката, защото пречи на партньорите да се сблъскват активно с проблемите и в крайна сметка те се задълбочават. Използвайки онлайн метод, в който участниците са селектирани от Facebook и други социални медии, Шалаш и съавторите са били в състояние да съберат данни за 144 възрастни на средна възраст около 29 години в продължение на около 7,5 години. Те са помолени да мислят за братята и сестрите си, с които са най-емоционално близки, и да отговарят на въпроси за маниерите си на разрешаване на конфликти с тях в сравнение с настоящите си романтично партньори.

Сравнителните резултатите показват, че възприеманите братски конфликтни стилове прогнозират романтичните конфликтни поведенчески стилове на партньора за всеки от типовете поведение – избягване на конфликт, атака и накрая компромисно поведение.

Може да се твърди, че тъй като участниците са предоставили всички данни сами, техните спомени за взаимоотношенията си с техните братя и сестри са били пристрастни. Но след като комбинира тези констатации с други изследвания на семейната динамика, Шалаш вярва, че те всъщност са важен ключ за определяна стила на разрешаване на конфликти при семейните възрастни вече хора.

Без съмнение има и други фактори, които започват с динамиката на цялото семейство. Конфликтите между братя и сестри не са случайност. И те имат своя ролеви произход. Ако сте били отгледани в домакинство, в което членовете на семейството постоянно критикуват и викат един към друг, вие ще решите, че такова поведение е нормално и очаквано. Въпреки че по-късно може да разберете, че не всички семейства се държат по този начин, все още ще бъдете силно повлияни от годините с най-близките си членове на семейството и този начин на разрешаване ще стане вашият подход по подразбиране.

И все пак, дори собственото ви семейство да разрешава конфликти по нефункционални начини, не е нужно да сте оковани в този модел за цял живот. Проучването "Шалаш" предполага, че разпознавайки връзката между ранната семейна среда и настоящото си поведение при конфликт, ще намерите пътя си към по-добро партньорство. Върнете се назад в годините, помислете как вие и вашите братя и сестри комуникирахте и живеехте – така ще придобиете представа за това какво сте научили по онова време и как то ви засяга сега. Върнете се обратно и разгледайте семейните албуми и се опитайте да си спомните историята зад тези сцени. Ако и вие, и вашите братя или сестри смятате, че имате проблеми с разрешаването на конфликти с партньорите си сега като възрастни, може би дори можете да си помогнете взаимно да промените това, като стимулирате спомените на другите за тези отдавнашни дни.

За да не пропуснеш това, което си заслужава да се види